Infomix

Infomix

Open Access Week

Medzinárodná akcia, ktorej cieľom je propagácia otvoreného
prístupu a informovanie vedeckej komunity o myšlienke publikovania v režime otvoreného
prístupu. Piatykrát prebehne týždeň venovaný propagácii a prezentácii myšlienky
otvoreného prístupu 24. – 30. októbra 2011.

Zdroj: http://www.openaccessweek.org/


Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej
literatúre a vedeckej dokumentácii

z roku 2003 je dostupné aj v slovenskom preklade na: http://www.ifla.org/files/hq/documents/open-access-scholarly-lit-sk.pdf


Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe – objasnenie pozície a
stratégie IFLA

schválené 18. apríla 2011 nájdete na: http://www.ifla.org/files/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access.pdf


SPARC Open Access Newsletter & Forum

SPARC Open Access Newsletter (SOAN) je mesačný spravodajca od
Petra Subera a ponúka novinky a analýzy hnutia Open Access. Vychádza od roku 2003 ako
pokračovanie Free Online Scholarship (FOS) Newsletter. Názov reflektuje úlohu SPARC
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ako sponzora.

Augustové číslo nájdete na: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-11.htm


OASPA

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) predstavuje
fórum pre komunitu vydavateľov otvorených časopisov (Open Access Journals).

Zámerom OASPA je reprezentovať záujmy vydavateľov otvorených
časopisov a kníh zo všetkých vedných oblastí, a to prostredníctvom výmeny
informácií, zavádzania štandardov, modelov, advokácie, prostredníctvom vzdelávania
a podpory inovácií.  

OASPA je organizátorom konferencie o akademickom publikovaní
prostredníctvom otvoreného prístupu COASP Conference on Open Access Scholarly
Publishing, ktorá sa bude tento rok konať v Talline v dňoch 21. – 23. septembra 2011.

Zdroj: http://www.oaspa.org/


Hodnotenie najúspešnejších svetových
repozitárov / Ranking Web of World Repositories

Cieľom rankingu je podporovať iniciatívu otvoreného prístupu a
motivovať inštitúcie a vedcov, aby na webe zviditeľnili svoje aktivity a výsledky.

Do hodnotenia sú zahrnuté repozitáre z ROAR a OpenDOAR, ktoré
musia mať vlastnú doménu alebo subdoménu. Rebríček hodnotenia je stanovený na
základe kombinácie hodnôt štyroch indikátorov:

 1. veľkosti (počet stránok zozbieraných vyhľadávačmi Google,Yahoo
  a Bing);
 2. viditeľnosti (počet jedinečných externých odkazov – ako
  jediný dôveryhodný zdroj uvádzajú odkaz z Yahoo Site Explorer);
 3. počet súborov (formáty Adobe Acrobat (.pdf), MS Word (doc),
  MS Powerpoint a  PostScript (.ps) získané z Google, Bing a Yahoo);
 4. Scholar – z databázy Google Scholar pomer celkového počtu
  článkov a nových článok publikovaných v rokoch 2006 – 2010.

Každý indikátor má rozdielnu váhu v celkovom hodnotení.
Najväčšia váha je pripisovaná viditeľnosti (50 %), nasleduje veľkosť (20 %) a
napokon počet súborov a počet článkov z Google Scholar (po 15 %).

Hodnotenie pripravuje Cybernetrics Lab. Najnovší rebríček
najlepších otvorených repozitárov nájdete na: http://repositories.webometrics.info/toprep.asp.

infomix1.jpg (111416 bytes)

Zdroj: http://repositories.webometrics.info


Blogy o otvorenom prístupe

Cenným zdrojom informácií o problematike otvoreného prístupu
môžu byť webové stránky knižníc, univerzít alebo záujmových spolkov.

Odporúčame:

 infomix2.jpg (124712 bytes)

Informačná stránka Knižnice Akadémie vied ČR:

http://www.lib.cas.cz/cs/knihovna/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr

 infomix3.jpg (98832 bytes)

Blog Ústrednej knižnice Vysokej školy banskej – Technickej
univerzity v Ostrave, ktorého hlavným zámerom je informovať o tematike otvoreného
prístupu a o projekte OpenAIRE:

http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-access/

 infomix4.jpg (104305 bytes)

 Informačná stránka o OA Národnej technickej knižnice v
Prahe:

http://www.techlib.cz/cs/1155-open-access

 infomix5.jpg (149930 bytes)
Webová stránka o OA Ústrednej knižnice ČVUT v Prahe:

http://knihovny.cvut.cz/veda/open-access/

 infomix6.jpg (82943 bytes)

Novinky a zaujímavosti ponúka Univerzitná knižnica Univerzity
Pardubice aj na Twitteri:

http://www.upce.cz/knihovna/podpora/oa.html

Share: