Otvorený prístup k výsledkom projektov EK a ERC

NISPEZ presents

toth1.jpg (17847 bytes)  Projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)
financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (7. RP). Jeho cieľom je
uľahčenie, zlepšenie a propagácia spoľahlivého a jednoduchého prístupu a šírenia
vedeckých publikácií z projektov financovaných 7. RP a a Európskej rady pre výskum
  (ERC)1 , a to najmä
prostredníctvom vytvorenia infraštruktúry na ukladanie a sprístupňovanie
publikovaných výsledkov výskumu.

V rámci projektu OpenAIRE vznikli dve publikácie, ktorých cieľom
je priniesť základné informácie a návody  na zabezpečenie otvoreného prístupu
k výsledkom a výstupom projektov 7. RP  a ERC podľa podmienok EK a ERC. Manuály
Sprievodca pre autorov a Sprievodca projektu pre výskumné inštitúcie prinášajú
praktické návody na to, ako môžu autori a výskumné inštitúcie zapojené do
projektov financovaných zo 7. RP a ERC sprístupniť svoje práce v režime otvoreného
prístupu a tak splniť podmienky politík otvoreného prístupu EK a ERC.

Share: