Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic Library

NISPEZ presents

tomas1.jpg (13271 bytes)  Elektronická knižnica IEEE/IET Electronic Library (IEL) je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky na svete. Sprístupňuje články zo 151 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov asociácie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (The Institution of Engineering and Technology), vyše 900 konferenčných zborníkov IEEE a IET, vyše 3 400 aktívnych IEEE štandardov a prístup k historickým dokumentom IEEE štandardov, vyše 400 elektronických kníh a 200 vzdelávacích kurzov. Celkovo zabezpečuje prístup k takmer 3 mil. dokumentov. Týždenná aktualizácia je viac ako 25 000 nových článkov pridaných každý mesiac. Digitálna knižnica IEL sprístupňuje dokumenty z oblastí ako technika, technológie, inžinierstvo, elektroinžinierstvo, informačné technológie, hardvér, softvér, informačné systémy, elektronika, robotika, umelá inteligencia, doprava, biomedicínske inžinierstvo, jadrová fyzika, optika, rádiológia, letectvo a kozmonautika, energetika a iné.

Prístup do digitálnej knižnice IEL je zabezpečený pre 8 inštitúcií v rámci projektu  NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku, realizovaný CVTI SR v r. 2009 – 2014):

  1. Centrum vedecko-technických informácií SR
  2. Ekonomická univerzita v Bratislave
  3. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  4. Technická univerzita v Košiciach
  5. Univerzita Komenského v Bratislave
  6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  8. Žilinská univerzita v Žiline

tomas2.jpg (15257 bytes)    Vstupnú bránu k elektronickým zdrojom spoločnosti IEEE a jej partnerov predstavuje vyhľadávacia platforma IEEE Xplore, ktorá ponúka používateľom ponúka niekoľko možností vyhľadávania – jednoduché vyhľadávanie Search v dialógovom okne úvodnej obrazovky, prehľadávanie dokumentov digitálnej knižnice Browse, pokročilé vyhľadávanie Advanced Search.

tomas3.jpg (116495 bytes)

Okrem výberu spôsobu vyhľadávania používatelia na úvodnej   obrazovke nájdu cez Quick links prístup k najpopulárnejším dokumentom What´s Popular,   novinky v databázach IEL What´s New? Funkcia  Manage Alerts umožňuje registrovaným používateľom dostávať upozornenia emailom (tzv. alerty).   Registrovaní používatelia majú možnosť využívať ďalšie benefity po kliknutí na Preferences. Klientsky servis spoločnosti IEEE sprístupňuje cez linku Training & Tools tréningové, propagačné a informačné materiály o produktoch IEEE. Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú tiež tipy na vyhľadávanie Search Tips a pomôcky k vyhľadávaniu Help.

Registrovaní používatelia si môžu cez záložku Moje nastavenia My settings nastaviť alerty Alerts. Ak v databáze pribudnú nové články na ich zadefinovanú rešeršnú požiadavku, dostanú oznámenie e-mailom. Zároveň funkcia   Saved Searches umožňuje uchovávať jednotlivé vyhľadávania. Purchase history poskytuje informácie o článkoch, ktoré používateľ zakúpil z nelicencovaných dokumentov.

tomas4.jpg (112798 bytes)

Jednoduché vyhľadávacie rozhranie SEARCH

Do dialógového okna Search úvodnej obrazovky  zadáme požadované kľúčové slová. Pokiaľ chceme vyhľadať presnú frázu, zadané výrazy zadáme do úvodzoviek (napr. „computer programming“). Ako pravostranné rozšírenie môžeme použiť znak *, ktorý nahradí  1 alebo viac znakov (napr. ak zadáme optic*, systém vyhľadá záznamy, v ktorých sa nachádza výraz optic, optics alebo optical).

Pokročilé vyhľadávacie rozhranie Advanced Search

Pokročilé vyhľadávanie umožňuje presnejšie vyšpecifikovať rešeršnú požiadavku zadaním kľúčových slov do špecifických vyhľadávacích polí, ako napr. kľúčové slová, meno autora, názov publikácie, názov konferencie, ISBN, ISSN, DOI a pod. Taktiež je možné zadefinovať, či zadané kľúčové slová sa majú vyskytovať iba v metadátach, alebo aj v úplných textoch. Kľúčové slová môžeme vhodne kombinovať s využitím logických operátorov AND, OR alebo NOT, presné frázy zadávame do úvodzoviek. Taktiež môžeme spresniť vydavateľa, typ dokumentu, rok vydania hľadaných záznamov a pod.

tomas5.jpg (96445 bytes)

Browse IEEE Xplore

Pokiaľ  chceme prehľadávať aktuálne alebo archívne vydania konkrétnych titulov časopisov, zborníkov a ďalších publikácií digitálnej knižnice IEL, použijeme voľbu Browse. Vyberieme požadovaný typ dokumentu (Journals & Magazines, Conference Proceedings, Standards, Books, Education Courses, Popular). Zobrazí sa abecedný prehľad všetkých dokumentov v danej kategórii, z ktorého sa je možné dostať k úplným textom vybraného titulu. Prípadne môžeme vyhľadávať   záznamy zadaním kľúčových slov do dialógového okna.

tomas6.jpg (81700 bytes)

Výsledky vyhľadávania

Výsledky vyhľadávania je možné zoradiť podľa relevancie, názvu, roku vydania alebo abecedy vzostupne alebo zostupne, výberom z možností v rolovacom menu Sort by. Pri každom zázname v digitálnej knižnici IET sa nachádza rozšírený abstrakt  Abstract Plus  a úplný text článku vo formáte pdf. Vyhľadané záznamy môžeme vytlačiť, uložiť v požadovanom formáte, poslať e-mailom. V prípade, že výsledok vyhľadávania nezodpovedá našim požiadavkám, je možné prehodnotiť vyhľadávanie upravením rešeršnej požiadavky v ľavej časti okna s výsledkami vyhľadávania pomocou funkcie Refine/Expand Results.  

tomas7.jpg (122605 bytes)

Elektronická knižnica IEL predstavuje nenahraditeľný zdroj informácií pre vedeckovýskumných pracovníkov, študentov všetkých stupňov štúdia so zameraním na informačné a komunikačné technológie. Vzhľadom na zameranie elektronických zdrojov IEEE, kvalitu sprístupneného obsahu a pravidelnú aktualizáciu digitálnej knižnice IEL môžeme očakávať v budúcnosti  nárast využívania zdrojov IEL.

tomas_nispez.jpg (37950 bytes)

Share: