Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

Introducing

Deň 20. február 2012 bol významným dňom pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné otvorenie uzavrelo viac ako 5-ročné obdobie výstavby knižnice.

Zámer výstavby univerzitnej knižnice schválila vláda v roku 2006. Výstavba sa skladala z 2 etáp. V prvej etape prebiehala rekonštrukcia bývalej fabriky na spracovanie tabaku a ukončená bola v decembri 2008.

V septembri 2009 sa začala výstavba druhej etapy – novostavby kruhového tvaru s priemerom 25 metrov. Stavba bola dokončená v októbri 2010 a má jedno podzemné a 3 nadzemné podlažia. V suteréne stavby je šatňa, sklady a technické priestory. Na prízemí je vstupný priestor s výpožičným pultom, oddychovou zónou a študovňa. Na prvom poschodí je umiestnený knižničný fond s možnosťou prechodu do priestorov knižnice z 1. etapy výstavby knižnice. Na druhom poschodí sa nachádza historický fond a administratívne priestory knižnice. Na každom poschodí sú miesta na štúdium a počítače s prístupom do knižničnej počítačovej siete a na internet. Knižničný fond (v roku 2011: 244 527 k. j.) pre 8 695 registrovaných používateľov je umiestnený na viac ako 7 200 m políc vo voľnom výbere a chránený RFID systémom. Rozšírením priestorov sa zvýšil počet čitateľských miest z 50 miest na súčasných 95. Týždenne máme otvorené 56 hodín. V čase od 15. 7. do 15. 9. je otvorené od 8.00 – 15.00 hod. s obmedzenými službami, kedy je možnosť vrátiť knihy a vystaviť potvrdenie.

Niekoľko číselných údajov:

Zastavaná plocha: 584,6 m2

Úžitková plocha: 1 830,96 m2

Termín začiatku stavby: 2. 9. 2009

Termín ukončenia stavby: 4. 10. 2010

Pevne veríme, že univerzitná knižnica sa v nových priestoroch stane zaujímavým miestom ďalšieho vzdelávania študentov.

 strihova1.jpg (180301 bytes)

Nová Univerzitná knižnica UKF v Nitre

  strihova3.jpg (88889 bytes)
strihova2.jpg (29139 bytes) strihova4.jpg (51193 bytes)
Autor fotografií: Lubo Balko

Share:
Issue content