INWENT – Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií

Introducing

Výzkumný projekt KEGA 3/7275/09, který byl realizovaný v letech 2009-2011 a jehož výstupem je výukové prostředí INWENT – Informační studia v podmínkách  webu 2.0 a nových technologií, patří mezi významné podpory vzdělávání informačních profesionálů, knihovníků a studentů realizované v oblasti informační vědy na Slovensku, ale zasahující také významně do stejné oblasti v České republice.  Výstupy projektu jsou nejen odborné, ale zároveň didakticky dobře pojaté.  Tento  velmi  užitečný je výsledkem pedagogické a výzkumné práce řešitelů a autorů pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Na webové technologii založené principy učení a vyučování (web-based learning) jsou obecně přitažlivou a praktickou metodou podporující mj. prvky interaktivního učení, ale již samotné elektronické texty lehce dostupné a stáhnutelné do uživatelova počítače či čtecího zařízení jsou velkým přínosem, neboť nejpodstatnější není jen technologicky propracovaná výuková forma, ale naopak jen a jen kvalitní obsah. Také v době čtecích zařízeních a forem typu e-books nebo e-journals je elektronický formát velmi uživatelsky přívětivý a funkční a podporující zároveň kolaborativní styl výuky.

Témata byla zvolena vhodně a nosně k současným problémovým okruhům v oboru informační vědy, která jsou aktuální na Slovensku i v České republice.  Do slovenského jazyka jsou tak importovány poslední odborné poznatky ze světa a od prestižních autorů informační a knihovní vědy.

V roce 2009 byla na úrovni přehledu informačních zdrojů zpracována témata k vyučovaným předmětům jako:

 • Autorské právo
 • Bibliometria a informetria
 • Informačná architektúra
 • Informačná a mediálna gramotnosť
 • Informačná politika
 • Organizácia informácií v elektronickom prostredí
 • Tvorba multimédií
 • Semiotika nových médií
 • Úvod do nových médií

A zároveň byl již zpracován učební text na téma Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie.

V roce 2010 byly všechna výše uvedená témata vybavena sylaby a zároveň v sylabech přibyla témata:

 • Úvod do nových médií
 • Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb

Byly zároveň zpracovány učební texty na témata jako:

 • Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí
 • Informačná architektúra sieťových informačných zdrojov a médií

V roce 2011 se pak učební texty vytvořily na témata:

 • Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje
 • Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb
 • Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá
 • Bibliometria
 • Informačná politika
 • Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie

Celý výstup byl obohacen o pedagogicky a informačně užitečný Slovník informačnej a mediálnej gramotnosti.

Využitelnost získaných výsledků je nejen v praxi, ale zejména ve vzdělávacím procesu a při přípravě studentů, kdy postihnuta jsou významná témata informační sféry a díky uživatelskému formátu PDF, v kterém jsou výsledky prezentovány, je možno dokumenty převést např. do čtecích zařízení, ale i samotné ovládání na webu je velmi jednoduché a přívětivé. Samotná portálová forma je jasná, přehledná designem i typografií.

Share:
Issue content