Dizajn ako duševné vlastníctvo

Infomix

V období od 27. 2. 2012 do 5. 4. 2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) v multifunkčnej miestnosti a v priestoroch vestibulu budovy uskutoční výstava prezentujúca uplatnenie talentu študentov dizajnu v praxi. Výstava je určená pre laickú a odbornú verejnosť, žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ako aj pre akademickú obec.

Na výstave budú predstavené vynálezy vyskytujúce sa v každodennom živote a ich uplatnenie v praxi. Záujemcovia si budú môcť prezrieť inovované predmety, s ktorými sa stretávame každý deň. Autormi inovovaných predmetov sú študenti a doktorandi Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Práce študentov a doktorandov získali v roku 2011 ocenenia na súťažiach: TALENT DESIGNU 2011 v Zlíne; DOBRÝ DESIGN – 20. ročník súťaže Národná cena za študentský design 2011 v Prahe; cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v súťaži Národná cena za dizajn 2011 v Bratislave; medzinárodná súťaž ELECTROLUX DESIGN LAB 2011 v Londýne a v ďalších súťažiach.

Partnerom výstavy je Katedra dizajnu VŠVU v Bratislave. Odborným garantom výstavy je doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., ktorý je známy ako úspešný priemyselný dizajnér, vysokoškolský pedagóg, propagátor a kurátor výstavných dizajnových podujatí, majiteľ mnohých ocenení v rámci medzinárodných projektov a súťaží. Medzi najprestížnejšie ocenenia patrí Národná cena za dizajn 2009, cena Design Prestige 1999 odovzdaná ministrom kultúry Českej republiky v Prahe, cena Jána Bahýľa udelená v roku 2010 Úradom priemyselného vlastníctva SR, Grand Prix Gastra 2005 a 2007, Slovak Gold Exklusiv 2007.

Príprava a realizácia výstavy je spolufinancovaná z európskeho projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Viac informácií o pripravovanej výstave nájdete v priebehu januára 2012 na webovej stránke:

http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka.html?page_id=286.

Share:
Issue content