Informačná výchova v Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

From Slovakia

V Akademickej knižnici na PdF UK sa informačná výchova realizovala do roku 2011 formou prednášok a seminárov, kde boli vždy prítomní aj vyučujúci. Cieľom informačnej výchovy bola schopnosť naučiť študentov orientovať sa a pracovať s externými informačnými zdrojmi, ktoré ponúka webová stránka Univerzity Komenského. Ide o plnotextové databázy, ktorých využívanie podporuje úroveň poznatkov našich študentov.

Ďalším obsahom informačnej výchovy bola prezentácia obsahu Manuálu na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce, ktorého autormi sú prof. Peter Gavora, doc. Zuzana Kolláriková a Mgr. Eleonóra Nováková. Manuál sa každoročne aktualizuje podľa platnej legislatívy.

V rámci informačnej prípravy sa realizovali aj informačné semináre pre doktorandov a zamestnancov fakulty, na ktorých prednášal napr. Mgr. Ladislav Svršek z firmy Albertina icom Bratislava, s. r. o., na tému „Elektronické informačné zdroje pre štúdium, vedu a výskum“, ďalej Ing. Jozef Gross z vydavateľstva Slovart, G.T.G, ktorý nám predstavil e-learning – možnosti a využitie zahraničných učebníc, Mgr. Jitka Dobbersteinová viedla seminár v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.

Na PdF UK v rámci podpory publikačných a výskumných aktivít pracovníkov fakulty sa konal seminár „Externé zdroje pre pedagogických a vedeckých pracovníkov“, na ktorom prednášala PhDr. Daniela Gondová a Mgr. Jana Ilavská.

Akademická knižnica PdF UK upozorňuje študentov a pedagógov aj na informačné semináre, ktoré sa konajú v CVTI SR, v ÚK SAV, v SPK a inde, aby využívali všetky dostupné možnosti vzdelávania s informačnými zdrojmi.

 


Príloha č. 1: Vzor tlačiva žiadosti prednášky o informačnej výchove (doc)

Share:
Issue content