„Quo vadis, knižnica?“

Infomix

infomix1.jpg (25566 bytes)


„Quo vadis, knižnica?“

15. – 16. februára 2012 čaká odbornú knihovnícku
verejnosť v poradí už 9. ročník konferencie „Kniha v 21. storočí“,
tento raz s podtitulom Budúcnosť knižníc – trendy a smery.

Usporiadateľom podujatia je už tradične Sliezska
univerzita v Opave, Ústav bohemistiky a knihovníctva na Filozoficko-prírodovedeckej
fakulte spolu so Zväzom knihovníkov a informačných pracovníkov SKIP10 –
Moravsko-sliezsky a Olomoucký kraj.

Počas dvoch dní aktívnej diskusie budú mať
zúčastnení možnosť vypočuť si viacero zaujímavých pohľadov na problematiku
spoločenského statusu knižnice v budúcnosti a spoločne tak nachádzať odpoveď na
otázku: „Quo vadis, knižnica?“

O dôležitosti, ale zároveň i atraktivite témy
podujatia svedčí aj záujem odborníkov. Počet zúčastnených by mal presiahnuť viac
ako stošesťdesiat a prezentovaných by malo byť viac ako dvadsať príspevkov.

Svoje zastúpenie bude mať na tejto konferencii aj
Slovensko. Prvý deň sa so svojimi názormi a skúsenosťami s digitalizáciou fondu SNK
podelí generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák. Silvia Stasselová, predsedníčka
Spolku slovenských knihovníkov (SSK), sa vo svojom príspevku bude venovať úlohe
knižníc v celoživotnom vzdelávaní. A napokon to bude aj Milan Konvit, v súčasnosti
vedúci oddelenia knihovníctva na spomínanom Ústave bohemistiky a knihovníctva, ale
zároveň člen Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied
na Žilinskej univerzite. Z uvedenej katedry na druhý deň konferencie vystúpi aj Zuzana
Juchová Jurošková, ktorá poukáže na otázku prezentácie knižníc v mobilných
telefónoch, a Eva Capková, ktorá zasa bude hovoriť o geometrii v informačnej vede.

Prvý ročník tohto odborného podujatia sa začal v roku
2004 a jeho hlavnou témou bol predovšetkým aktuálny stav knižnej kultúry, premeny
knihy či autorské právom. Obsahový prehľad prvého a tiež nasledujúcich ročníkov
ponúkajú zborníky z týchto konferencií, ktoré možno nájsť na stránke : http://k21.fpf.slu.cz/?page_id=63.

Bbližšie informácie o podujatí, zúčastnených či o
programe nájdete na webovej stránke http://k21.fpf.slu.cz/.

infomix3.jpg (13479 bytes)

infomix2.jpg (11109 bytes)

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR

Share: