Issue 4/2011

From Slovakia

Informačná ekológia použiteľnosti

Úvod V prostredí internetu a webových sídiel sa informačná ekológia dosahuje rôznymi metódami a prostriedkami. Ako jednu z možných stratégií zabezpečenia informačnej ekológie vo...

NISPEZ presents

Science Direct

ScienceDirect je vysokokvalitná plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier, ktorá v súčasnosti obsahuje články z viac ako 2 500 recenzovaných časopisov a kapitoly z viac než 11...

From seminars

Informačná ekológia a knižnice

Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stala 10. – 12. októbra 2011 dejiskom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Information ecology and libraries (Informačná...

From abroad

Adaptácia, evolúcia alebo zánik: knižnice a nový informačný ekosystém

Ekosystém, v ktorom knižnice fungujú, sa rýchlo mení a je čoraz komplikovanejší. Tradičný priestor, miesto, ktorý knižnice v informačnom svete zaberajú, sa príliš zahusťuje,...

From abroad

Kongnitivní styl a intuice: jeden vhled do informační ekologie

Úvod Moderní člověk v jednadvacátém století čelí různým výzvám, je pod obrovským časovým i finančním tlakem, zvýšeným stupněm nejistoty a výrazně znásobenou frekvencí změn....

From abroad

Nová média v kontextu vědeckého publikování

Vědecká komunikace nabývá mnoha podob – od vysoce formalizovaných forem publikování ve vědeckých časopisech a sbornících po neformální komunikaci, ať už mluvenou nebo psanou....

From abroad

Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi

 „Lidé nemají ani tušení, kolik času a námahy se musí vynaložit, aby se člověk naučil číst. Potřeboval jsem k tomu osmdesát let a stále ještě nemohu tvrdit, že jsem dosáhl...

Infomix

WebMethods Business Events

WebMethods Business Events sa stal IT produktom roka 2011 Redakcia českého časopisu Computerworld každoročne odovzdáva ocenenia IT produkt roka. Nebolo tomu inak ani tento rok. Najlepšie...

Infomix

InLook systém – systém pre efektívne riadenie znalostí

Spoločnosť INTER M & K, spol. s r. o., sa už od roku 2000 špecializuje na problematiku organizačného poradenstva a komplexného prístupu k riadeniu zmien. Práve vďaka...

Introducing

Co je dobré vědet před tím, než knihovna koupí systém pro správu elektronických zdrojů

Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme Systém ERM (Electronic Resource Management) je software, který umožňuje knihovníkům spravovat...

Infomix

Informačný systém Easy Project a riadenie znalostí

Spoločnosť Easy Software, s. r. o., sa na trhu informačných technológií prezentuje informačným systémom pre riadenie celej spoločnosti, ale i projektov, s názvom Easy Project....

Infomix

„Quo vadis, knižnica?“

„Quo vadis, knižnica?“ 15. – 16. februára 2012 čaká odbornú knihovnícku verejnosť v poradí už 9. ročník konferencie „Kniha v 21. storočí“, tento raz s podtitulom Budúcnosť...

Introducing

Zborník Informačná ekológia a knižnice. Library and Information Science

RECENZIA ZBORNÍKA  Knižničná a informačná veda. Library and Information Science. XXIII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Sborník, který byl zpracován s využitím a...

Introducing

Do knižnice prichádza spoľahlivý nový zamestnanec

Neveríte, že do knižnice môžete nájsť zamestnanca, ktorý bude pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nikdy neochorie, nikdy nebude reptať na plat, nikdy nebude potrebovať...

Speech

Príhovor

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave jela.steinerova@fphil.uniba.sk   Informačná ekológia – skrotenie informačného chaosu?...

Main Articles

Informačná ekológia akademického informačného prostredia

Abstrakt Analyzuje sa akademické informačné prostredie v rámci koncepcie informačnej ekológie. Predstavujú sa výsledky výskumu so zameraním na prieskum názorov 17 manažérov univerzít v...

Main Articles

Informační ekologie univerzitního oboru

Abstrakt: Příspěvek mapuje koncept informační ekologie. Informační ekologie univerzitních oborů tvoří ekologii univerzity, současně hranice univerzity jako celku překračují....

Advertisement

LSE Integration s.r.o.