Informačný systém Easy Project a riadenie znalostí

Infomix

Spoločnosť Easy Software, s. r. o., sa na trhu
informačných technológií prezentuje informačným systémom pre riadenie celej
spoločnosti, ale i projektov, s názvom Easy Project.

Tento informačný systém je určený pre malé, stredné
i veľké spoločnosti, pre živnostníkov, oblasť verejnej správy či
projektového inžinierstva. Dôkazom širšieho záberu jeho využitia je fakt, že ho
používa tiež Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita Palackého v Olomouci
alebo Akadémia vied ČR.

Pri pohľade na funkčnú stránku sa tento systém stáva
nástrojom na riadenie rozpočtov, projektov, ľudí a v neposlednom rade aj
riadenie znalostí.

Tento dôležitý typ riadenia umožňuje práve verzia
Easy Project 2011. Informačný systém bol rozšírený o oblasť tzv. knowledge
managmentu, ktorá pracuje so znalosťami organizácie. Celá komunikácia v rámci
inštitúcie tak môže prebiehať cez Easy Knowledge Base, umožňujúcu know-how
identifikovať, zaznamenať a zdieľať.  

Takéto funkčné rozšírenie o oblasť znalostného
manažmentu robí z Easy Project jednoduchý informačný systém prepájajúci
operatívne riadenie a projekty so znalosťami príslušnej organizácie.

Share: