WebMethods Business Events

Infomix / Infomix


WebMethods Business Events sa stal IT produktom roka 2011

Redakcia českého časopisu Computerworld každoročne odovzdáva ocenenia IT produkt roka. Nebolo tomu inak ani tento rok. Najlepšie produkty v informačných technológiách za uplynulý rok boli vyhlásené 24. novembra 2011.

V kategórii „podnikové systémy“ sa stala víťazom spoločnosť AG Software, s. r. o., so softvérovým riešením webMethods Business Events

Ide o plnohodnotný produkt tzv. CEP (complex event processing), ktorý   predstavuje  komplexné riadenie udalostí a aktivít v organizácii.

V obrovskom množstve udalostí, ktoré sú súčasťou tak vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia organizácie, umožňuje tento softvér nachádzať súvislosti, flexibilne na ne reagovať a vytvárať globálnejší pohľad na organizáciu z pohľadu podnikových aktivít.

Software využíva princíp neustáleho dopytovania sa na nové udalosti a ich následného vyhodnocovania. Dokáže odhaliť i také udalosti, ktoré nie sú také samozrejmé a menej viditeľné.

Je tiež ideálnym nástrojom pre SWOT analýzy, pretože dokáže predvídať  možné príležitosti a upozorniť i na prípadné riziká.

Vhodný je predovšetkým pre operatívne riadenie, ktoré si vyžaduje rýchly a dynamický prístup k informáciám. Efektívne využitie nájde tento produkt napríklad v logistike, finančnom sektore, ale i službách.

Zdieľať: