Biblioweb 2012 – ocenenie webovej prezentácie knižníc

Infomix

Svaz knihovníků a informačných pracovníků ČR (SKIP) rozganizoval pod záštitou Asociácie krajov Českej republiky v poradí už 13. ročník súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice s názvom BIBLIOWEB 2012.

Hodnotiaca fáza prebehla v období od 18. februára do 11. marca a začiatkom apríla, presnejšie 2. 4. 2012 boli na konferencii ISSS 2012 slávnostne vyhlásení víťazi.

Prvá fáza hodnotenia webových sídel knižníc bola zameraná na základné kritériá, ktoré splnilo celkom 25 zo 49 prihlásených knižníc. V druhej etape sa odborníci zamerali na hodnotenie šiestich hlavných znakov, ktorými boli:

  •     kvalita obsahu,
  •     dizajn stránky,
  •     komunikácia s používateľom,
  •     využitie prvkov webu 2.0,
  •     štylistika obsahu,
  •     používateľská prívetivosť pre znevýhodnených používateľov.

Doplňujúcim 7. kritériom bola aktuálnosť informácií na webovej stránke.

V záujme čo najväčšej objektívnosti boli zvolené jednotlivé kategórie tak, aby bolo hodnotenie čo najobjektívnejšie a aby jednotlivé typy knižníc mali rovnaké  šance, takže o tých najlepších v jednotlivých kategóriách rozhodlo hlasovanie odbornej verejnosti.

V kategórii odborných knižníc a knižníc obcí nad 20 tis. obyvateľov získala prvé miesto Mestská knižnica Litvínov, druhá najúspešnejšia bola Krajská knižnica Vysočiny v Havlíčkom Brode a tretia pozícia patrila Moravsko-sliezskej vedeckej knižnici v Ostrave.

V kategórii knižníc obcí od 3. tis.  do 20 tis. obyvateľov sa medzi prvými troma ocenenými objavili Mestská knižnica Česká Třebová, Mestká knižnica Dačice a Miestna knižnica Radotín.

Tretiu kategóriu tvorili knižnice obcí do 3. tis. obyvateľov. V tomto prípade si svoje miesto kvality úspešne zastali webové stránky Mestskej knižnice v Jevíčku, Mestskej knižnice a infocentra v Dolnom Bousove a tiež Obecnej knižnice v Chrusteniciach.    

Osobitne bola ocenená webová stránka najlepšie spĺňajúcej štandardy WCAG 2.0, t. j. štandardy hodnotiace prístupnosť aj pre znevýhodnených používateľov. Toto ocenenie „Najlepší bezbariérový web knižnice“ získala Mestská knižnica v Litvínove.

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2012/

 

Share:
Issue content