Cena INFORUM 2012 – “citovať je jednoduché”

Infomix

Citované motto patrí portálu www.citace.com, ktorý sa na tohtoročnom 18. ročníku konferencie INFORUM 2012 v Prahe stal víťazom ocenenia Cena INFORUM 2012 za výrazný počin na poli elektronických informačných zdrojov v Čechách či na Slovensku.
Víťazný portál je generátorom citácií v najnovšej verzii 3.0. Používateľom ponúka okrem aplikácie pre tvorbu citácií aj podporu v podobe softvéru s viacerými funkciami. Systém bol prvým v ČR, ktorý začal podporovať novú citačnú normu platnú od apríla 2011 – ČSN ISO 690. Pre knižnice môže byť tiež zaujímavá možnosť implementácie dát do katalógov a iných systémov inštitúcie. 

FOTO: Martin Krčál prevádzkovateľ www.citace.com s ocenením Cena INFORUM 2012

Víťazný portál vzišiel z nasledovných ďalších súťažných nominácií:

Alternatívny OPAC NTK – katalóg postavený na Open source systéme Vufind, upravený požiadavkách českého prostredia.

Audioknihy a portál Tomasbata.com – projekt knižnice Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a ďalších zlínskych informačných inštitúcií, ktorého hlavným obsahom je súborná bibliografia Tomáša Baťu. Cieľom projektu je tiež sprístupnenie diela Tomáša Baťu laickej i odbornej verejnosti. 

IVA informačná výchova na UTB v Zlíne – portál, ktorý pripravila Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne má byť predovšetkým priestorom, kde študenti či vyučujúci nájdu materiály a zdroje k problematike informačnej výchovy.    

Portál Informačná veda a knihovníctvo v českej Wikipedii – účelom portálu hodnotenie, analýza, sprehľadnenie atď.  odborovo relevantného obsahu českej Wikipédie.

Pravidla písania odborného článku – publikácia opisujúca pravidlá písania odborných textov. Poskytuje tiež užitočné informácie o priebehu celého publikačného procesu súvisiaceho s prijatím článku do odborného periodika.  

Repozitár publikačnej činnosti Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne – repozitár zhromažďuje a sprístupňuje hodnotené publikačné výsledky pracovníkov univerzity. Stal sa tak užitočnou službou  prezentujúcou jej vedeckú činnosť.

Retrobi – ide o retrospektívnu bibliografiu českej literatúry obdobia 1775 – 1945. Svojím rozsahom patrí pravdepodobne k najväčšej odborovej  článkovej bibliografii v ČR.

Rozečti.se – on-line výučba rýchleho čítania – komplexný nástroj určený pre výučbu rýchleho čítania formou predpripravených lekcií.

Výklad citačnej normy ČSN ISO 690 – Biernátová, Skůpa – interpretácia novej citačnej normy ČSN ISO 690, ktorá vznikla pod záštitou víťazného projektu Citace.com  

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 23. mája 2012 na tzv. „Infomejdane“, ktorý je už tradičným sprievodným podujatím konferencie INFORUM.

Bližšie informácie o ocenení nájdete na: http://www.inforum.cz/cs/infoceny.

(zdroj: http://www.ikaros.cz/infomejdan)

Share:
Issue content