Moderné databázy 2012 – Architektúra informačných systémov

Infomix

Databázy, architektúra informačných systémov (IS) a najnovšie trendy   v tejto oblasti budú predmetom pripravovanej konferencie spoločnosti KOMIX, s. r. o., s názvom Moderní databáze 2012 – Architektura informačních systémů.

Konferencia, ktorá sa uskutoční v septembri 2012 v Prahe, nie je na pôde odborných podujatí takéhoto typu nováčikom. Pôjde v poradí už o jej 24. ročník, hlavnou témou bude spracovanie veľkých objemov dát a transakcií.

Cieľom podujatia bude upozorniť na novinky v oblasti vývoja IS a poskytovať hodnotné informácie tým, ktorí sa venujú príprave či zmene IS, nákupu IT a pod. Z tohto hľadiska je konferencia zaujímavou práve pre architektov IS, vedúcich IT oddelení, softvérových manažérov atď.

Program aktuálne pripravovaného ročníka prináša témy, ako napríklad súčasný stav a vývoj databáz NoSQL, modelovanie XML dát či Linked Data ako nový koncept pre prácu s webovými dátami. V tejto súvislosti budú predstavené aj nástroje pre prácu s Linked Data a tiež výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. 

Nemenej zaujímavými budú napríklad príspevky týkajúce sa SDMT (spracovanie dát s veľmi zložitou štruktúrou), či problematika tzv. CEP – Complex Event Processing, ktorá sa týka spracovania dát v reálnom čase. CEP technológie nachádzajú v súčasnosti uplatnenie všade tam, kde je prioritnou rýchlosť spracovania informácií, napr. telekomunikáciách či bankovníctve.

Na odbornosti podujatia pridáva i fakt, že príspevky, ktoré na konferencii odznejú, sú prezentáciami odborníkov z takých spoločností, ako je Hewlett-Packard, Oracle Czech, IBM a pod.

Bližšie informácie o podujatí získate na webovej stránke http://www.komix.cz/Produkty/MD.aspx.

Nájdete tu aj programy predchádzajúcich ročníkov aj s prednáškami, ako aj konkrétnejšie informácie o pripravovanom septembrovom ročníku 2012.

Share:
Issue content