“Horizon 2020” – cesta k open access?

Infomix

Rámcový program „Horizon 2020“ je finančný nástroj EÚ na roky 2014 až 2020, pomocou ktorého chce podporiť rozvoj a rast pracovných príležitostí. Na toto obdobie počíta so sumou 80 miliárd eur, z toho 24,5 miliárd eur na posilnenie pozícií vedy pomocou podpory vrcholového výskumu v Európe. Sumou takmer 18 miliárd eur podporí posilnenie „vodcovstva v inováciách“ formou podpory veľkých investícií do kľúčových technológií, uľahčenia prístupu k financovaniu a podporou malých a stredných zamestnávateľov. Najväčšia časť prostriedkov, takmer 32 miliárd eur, bude určená na riešenie problémov zasahujúcich všetkých Európanov, ako sú klimatické zmeny, rozvoj dopravy a mobility, podpora obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a podobne.

Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ oddelenia výskumu a inovácií pri Európskej komisii, zodpovedný za definovanie a implementáciu politík a programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií, vyhlásil: „S našimi 80 miliardami eur môžeme urobiť pekelnú zmenu!“ Hovoril pritom o pláne EÚ zaviazať všetkých výskumníkov, ktorých projekty budú podporované z prostriedkov EÚ v rámci programu Horizon 2020, publikovať výsledky ich výskumu prostredníctvom „open acces publishing“ (otvoreného prístupu k informáciám). Podľa Roberta-Jana Smitsa je voľný prístup k informáciám zásadný na rozbehnutie voľného pohybu výskumných pracovníkov, myšlienok a nápadov v rámci Európy.

Viac na webových adresách:

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=419949&goback=.gde_76119_member_11640474

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020

 

 

Share:
Issue content