Celoslovenská konferencia OPIS

Infomix

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 10. mája 2012 konala celoslovenská konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Jej výsledkom okrem iného bolo      aj prijatie Konsolidačného plánu čerpania, ktorý predstavil Norbert Molnár, nový generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán pre OPIS na Úrade vlády SR. Poukázal hlavne na potrebu zrýchlenia komunikácie medzi riadiacim a sprostredkovateľskými orgánmi a upozornil na nízku mieru čerpania prostriedkov a pomalé dosahovanie pôvodných cieľov. V tejto súvislosti sa ako primárna úloha  ďalšieho obdobia ukazuje práve efektívne využívanie finančných zdrojov a ich flexibilné investovanie do informačných služieb. Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné najmä prehodnotenie efektivity projektového riadenia.

Počas konferencie odzneli príspevky týkajúce sa implementácie a pokroku  v rámci prioritnej osi 1, ktorou je Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. V tejto súvislosti boli napr. prezentované :

  •     Projekty Ministerstva vnútra SR v oblasti eGovernmentu (Ministerstvo vnútra SR),
  •     Elektronické služby zdravotníctva (Ministerstvo zdravotníctva SR),
  •     Elektronické služby Štatistického úradu SR (Štatistický úrad SR),
  •     Kontrolórsky informačný systém Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR),
  •     Elektronizácia služieb VÚC (VÚC Banská Bystrica) a ďalšie.

V rámci prioritnej osi 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, sa predstavili tieto národné projekty:

  •     Digitálne múzeum (Múzeum Slovenského národného povstania),
  •     Digitálna audiovízia (Slovenský filmový ústav),
  •     Digitálna galéria (Slovenská národná galéria),
  •     Centrálny dátový archív (Univerzitná knižnica v Bratislava).

Kompletný program konferencie nájdete na  http://www.opis.gov.sk/data/files/8742.pdf

Účastníkov konferencie zaujala aj prezentácia Cynthie CHow  z Inštitútu pre informačný priemysel Taiwanu s názvom „Využitie moderných technológií pri prezentácii kultúrneho dedičstva“, ktorá priniesla hodnotné informácie
o digitalizácii v tejto ázijskej krajine.

Konferencia mala za úlohu predovšetkým priblížiť aktuálny stav implementácie projektov a tiež plány projektov OPIS pre nasledujúce obdobie.

Zdroj:  http://www.opis.gov.sk


Share:
Issue content