Výstava „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“

Infomix

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi pripravilo v rámci implementácie národného projektu NITT SK – „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku“ výstavu približujúcu odkaz tohto vynálezcu
a postupný vývoj komunikačných technológií. 

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 6. júna 2012 o 17. hodine  v priestoroch CVTI SR. Úvodné slová vo forme príhovorov patrili šiestim zaujímavým hosťom. Konkrétne Jánovi Šebovi, jednému z partnerov výstavy a tvorcovi textu informačných panelov, spisovateľovi Jozefovi Vrankovi, autorovi publikácie o Jozefovi Murgašovi, zberateľovi Štefanovi Holakovskému, ktorý zapožičal väčšinu exponátov výstavy a Miroslavovi Horníkovi, ktorý zapožičal komunikačnú techniku        a v rámci sprievodného animačného programu výstavy predvedie rádioamatérske spojenie.

Rodnú obec J. Murgaša Tajov reprezentovali v spomínanej šestici, starosta obce Ladislav Surovčík a kňaz Jozef Petrík.      

Súčasťou výstavy je okrem exponátov komunikačnej techniky i model anténnej veže, postavenej  v pensylvánskom Wilkes Barre pre prvé oficiálne skúšky nerušeného bezdrôtového spojenia.

O úspechoch J. Murgaša hovorí  filmový dokument s názvom „Vynálezca z Tajova“, ktorý sa premietal na požiadanie návštevníkov výstavy.

V rámci podpory a propagácie problematiky transferu technológií a duševného vlastníctva na Slovensku je zaujímavým i sprievodné podujatie nazvané POPOLUDNIE S ODKAZOM JOZEFA MURGAŠA, ktoré bolo organizované na pôde CVTI SR 20. júna o 17. hodine. Táto séria krátkych prednášok mala upozorniť na významné posolstvo jedného z velikánov slovenskej vedy Jozefa Murgaša.

Výstava potrvá do 9. septembra 2012 a viac informácií sa dozviete na: www.nitt.cvtisr.sk, www.ctf.sk.


FOTO


Share:
Issue content