Dlouhodobá ochrana digitálního obsahu

Introducing

Rosetta je nástrojem, který má institucím pomoci s plněním těchto úkolů. Jedná se o systém, který byl vyvinut ve spolupráci s vůdčí institucí tohoto oboru – Národní knihovnou Nového Zélandu. Dnes se pro něj rozhodují jak velké vědecké instituce
(v poslední době například ETH Zurich, KU Lueven, SLUB Dresden, nebo německé konsorcium GOPORTIS), tak instituce, která mají za úkol ochranu a zpřistupnění rozhodujících části digitálního kulturního dědictvi(velké národní knihovny a archivy, v poslední době například Bavorská státní knihovna). Tyto instituce oceňují mimo jiné precizní podporu uznávaných standardů, zaměření jak na ochranu bit-streamu, tak na ochranu obsahu, stejně jako flexibilitu a otevřenost systému. A také to, že Rosetta je light-archivem – tedy archivem, který umožňuje kromě archivace i šíření digitálních objektů.

Jak již bylo zmíněno, Rosetta plně podporuje všechny současné standardy pro dlouhodobou ochranu digitálních dat, ať už se jedná o referenční model OAIS, standard PREMIS nebo o formát METS pro strukturální metadata. Je navržena tak, aby maximálně automatizovala všechny procesy archivu a funkce referenčního modelu OAIS (ISO 14721). Požadavky vycházející z OAIS jsou implementovány v informačním systému Rosetty a jsou maximálně automatizovány, a to včetně implementace modulu plánování dlouhodobé ochrany, který nemá na trhu srovnání.

Systém, plně v souladu s normou OAIS, poskytuje dlouhodobou ochranu informačního obsahu a nikoli pouze trvalé uchování bitů. Jedná se však o ten nejzákladnějsí požadavek OAIS, který ale přesto v řadě jiných systémů není naplněn. Takováto řešení pak nejsou schopna zajistit trvalou použitelnost informačního obsahu archivovaných dat, pouze archivují informační balíčky tvořené bity a tyto bity jsou schopna v původní podobě uživateli po určité době dodat. Dlouhodobý archiv (tak jak je chápán v normě OAIS) musi podporovat celý životní cyklus archivovaných dat a informace o jejich změnách musí uchovávat spolu s daty. V dlouhodobém archivu se počítá s tím, že s uloženými objekty bude třeba neustále pracovat; každý jednotlivý soubor, který archivní balíčky tvoří, musi být dostupný pro budoucí validace a migrace a metadata archivních objektů musí být možné aktualizovat. Proto Rosetta implementuje data model založený na standardu PREMIS, který umožňuje samostatně přistupovat k intelektuálním entitám, jejich reprezentacím, souborům a bit-streamům, které je tvoří.

Základním požadavkem na systém pro   dlouhodobé   uchovávání   dat je také flexibilita a otevřenost.   Proto   Rosetta poskytuje   uživatelům standardní otevřená   rozhraní    pro integraci externích   služeb   a softwaru   stejně   jako pro integraci s ostatními systémy     instituce.   Rosetta je navržena   tak, aby mohla   snadno   a    efektivně   fungovat konsorciálně nebo v   komplexních   organizacích,   kde existuje mnoho sbírek,  dodavatelů   dat a   dokumentů    s různými nároky na   zpřistupnění.   Technická    architektura   Rosetty    umožňuje   snadno škálovat až    k obrovským   objemům     vkládaných nebo   zpřístupňovaných  dat.  Rosetta   je   schopna jakékoli typy   dokumentů   s jakýmikoli    metadaty a lze ji   integrovat  bovolným   storage  řesením.

Co se zpřistupnění týče, Rosetta neni postavena jako   dark-archive,   naopak. Cílem institucí, které   Rosettu   používají,   je  zajištění trvalé   dostupnosti svěřeného obsahu   a jeho   poskytnuti budoucím   uživatelům           v nezávisle   srozumitelné   podobě.   Rosetta je   integrována   s discovery   systémem   Primo,  který     poskytuje   uživatelsky přivětivé   rozhraní. Kromě toho   Rosetta umožňuje data   publikovat do   jiných   portálů  pomoci   standardních protokolů.

Díky výše uvedeným i dalším zde nezmíněným vlastnostem   Rosetty stále roste počet jejích    uživatelů   a spolu s ním roste   i   šance, že jednotlivé instituce uspějí se své snaze o   uchování  digitálních dat pro příští generace.

Share:
Issue content