Tlačová agentúra knižníc – jednoduchá cesta džungľou informácií / Celoslovenský knižničný portál pre čitateľskú verejnosť

Library management and marketingdocumentselectronic information sourceslibrary usersweb pages

Prečo portál pre čitateľov?

Nápad na verejný portál pre čitateľov a návštevníkov knižníc sa zrodil už dávno a absencia celoslovenského knižničného portálu pre čitateľskú verejnosť bola jedným z dôvodov. Jeho zrealizovaniu predchádzala celková situácia a postavenie knižníc na Slovensku v očiach verejnosti, ktoré nie je veľmi vysoké. Málokto vie, ako sa knižnice v priebehu posledných rokov zmenili, aké služby poskytujú, ba mnohí si doteraz myslia, že knižnice sú iba akousi požičovňou a vzhľadom na prudko rozvíjajúcu sa informačnú a hlavne internetovú spoločnosť sú odsúdené na zánik. 

Opak je pravdou. Hoci knižnice bojujú so silnými protivníkmi, sú mimoriadne konkurencieschopné, a to nielen v boji s informačnými technológiami, ktoré naopak využívajú pre svoj progres. Ich potenciál je ukrytý v ich prispôsobivosti, ľuďoch, tvorivosti, neutrálnosti a univerzálnosti. Okrem poskytovania informácií a požičiavania dokumentov sú knižnice mimoriadne zručné a tvorivé v organizovaní rôznych druhov podujatí, ktoré sú naozaj hodnotné,  a dovolím si povedať, že práve knižnice sú akousi zárukou kvality týchto akcií. Na ich organizáciu vynakladajú nemálo námahy a času a je naozaj dôležité vhodné, aby sa informácie a výstupy z týchto podujatí uchovali v archívoch Tlačovej agentúry knižníc.

V roku 2011 knižnice na Slovensku pripravili asi 32 000 podujatí pre takmer milión čitateľov a návštevníkov, z ktorých mnohí ani nie sú členmi knižníc. Je to veľa, alebo málo? Je o týchto aktivitách verejnosť dostatočne informovaná?  Stojí to za tú námahu?  Sú tieto podujatia iba marketingovým ťahom dostať do knižníc a ku knihám čo najviac ľudí, alebo sú aj jedinečným predmetom záujmu verejnosti?

V skratke o propagácii v knižniciach

V snahe odpovedať si na tieto otázky sme sa začali zaujímať o propagáciu takýchto služieb. Veľmi všeobecne − väčšina regionálnych, vedeckých, špeciálnych knižníc a niekoľko mestských propagujú svoje akcie na vlastných webových stránkach. Málo-
ktorá však má v rámci stránok inštalované automatické rozosielače noviniek, tzv. newsletterov, ktoré by automaticky chodili do emailových stránok každému, kto má o ne záujem. Ostatné propagujú svoje akcie plošne, vyveseným plagátikom vo svojich pries-

toroch, niektoré aj na iných verejných miestach a ešte prípadne prostredníctvom emailov.  Mnohé si už zvykli (a to najmä pri väčších akciách a udalostiach) posielať tlačové správy do médií, prípadne usporiadať tlačovú konferenciu, čo býva tiež dosť výnimočné, a neexistuje nijaká záruka, že tieto budú verejnosť o podujatí informovať.  A nakoniec tu máme špeciálne marketingové prostredie, sociálnu sieť, v prípade Slovenska je najrozšírenejší Facebook, v rámci ktorého sa dá činnosť knižnice celkom slušne spropagovať. Samozrejme, pokiaľ máte dostatočný počet fanúšikov a pravidelne na stránku pridávate avíza. Ani toto však z rôznych známych aj neznámych dôvodov nezaručí, že sa vaše podujatie dostane do pozornosti každému, komu by ste chceli.

Knižničný portál pre čitateľov knižníc a nielen pre nich

Preto sme v rámci kampane Do knižnice 2 – Nakazení čítaním prišli s marketingovým nástrojom, ktorý dávame k dispozícii všetkým knižniciam na Slovensku. Webový portál, ktorý sme nazvali Tlačová agentúra knižníc (TAK), je určený predovšetkým širokej verejnosti, dospelým deťom, mládeži, ich rodičom, súčasným i potenciálnym čitateľom knižníc a v neposlednom rade novinárom či reportérom.

Jeho cieľom je zhromažďovať informácie o pripravovaných podujatiach knižníc, ku ktorým sa môžu návštevníci ľahko dostať
a získať tak potrebné informácie. Prehľadné usporiadanie aktuálnych podujatí, podľa krajov, okresov a typov, umožní návštevníkom portálu nájsť to, čo ich práve zaujíma, a ľahšie sa zorientovať v „džungli informácií“.

Všetky podujatia si budú môcť knižnice uverejňovať samé. Stačí, ak zaregistrujú svoju knižnicu a jednoduchým spôsobom si uverejnia všetko, čo sa v knižnici chystá. V rámci svojho príspevku môžu na web nahrať obrázok či tlačovú správu, ba dokonca video, a všetky svoje obrázky či súbory si môžu veľmi jednoducho spravovať.  Ovládanie je viac-menej intuitívne  a pokiaľ si správca nevie pomôcť, nájde na portáli podrobný návod aj s názornými obrázkami. Každé podujatie je potrebné zaradiť  do rubriky kraja a okresu, aby bolo jasné, kde sa koná, a zároveň mu prideliť jednu alebo niekoľko značiek podľa typu akcie. Každé uverejnené podujatie sa automaticky zobrazí v prehľadnom kalendári.

Zaregistrovaná knižnica si môže svoj profil upravovať, napísať svoju charakteristiku, prípadne nahrať svoje logo (avatar), ktoré sa bude pri každom jej príspevku zobrazovať. Knižnice si môžu kontrolovať počet zobrazení svojho príspevku, jeho hodnotenie, ba dokonca môžu povoliť či zakázať komentáre k príspevku.

Knižnice, ktoré budú svoje podujatia uverejňovať, budú automaticky zaradené do zoznamu knižníc.

Veľkou výhodou Tlačovej agentúry knižníc je možnosť odoberania noviniek. Návštevníci portálu sa budú môcť prihlásiť na odoberanie noviniek z celej stránky, alebo len z konkrétneho kraja, okresu či knižnice. Odosielanie noviniek z portálu je automatické a knižnice si prostredníctvom svojho konta budú môcť kontrolovať a spravovať návštevníkov, ktorí odoberajú novinky práve od tej konkrétnej knižnice.

Okrem pripravovaných podujatí môžu knižnice pridávať aj reportáže alebo správy z uskutočnených akcií a všetky tieto výstupy budú uverejnené na jednom mieste v Tlačovej agentúre knižníc.

Ďalšie výhody Tlačovej agentúry knižníc

Výhodou tohto portálu je, že knihovníci nebudú odkázaní na správcov svojich webových stránok, a napriek tomu si svoje podujatie budú môcť zverejniť na internete, kde zobrazovanie príspevku nebude obmedzované facebookovým kontom, hoci čitatelia budú môcť podujatie priamo zdieľať  na rôznych sociálnych sieťach vrátane google+, tweeteru či pinterestu.

Verejnosť bude mať možnosť prehľadne sledovať dianie v knižniciach. Portál tak bude napomáhať pri vytváraní celkového obrazu o činnosti, službách a aktivitách slovenských knižníc a skutočnosť, že všetky tieto informácie budú uverejnené na jednom mieste, tomuto procesu veľmi pomôže. Veríme, že status slovenských knižníc sa bude zvyšovať, a to nielen v povedomí  verejnosti, ale aj v očiach mnohých zriaďovateľov.

Ľahký prístup k informáciám nadobudnú aj médiá, ktoré získajú prehľad o kultúrnych a knižničných aktivitách nielen vo svojom regióne a udalosti v knižniciach budú pre nich ešte zaujímavejšie.

Čo môžu urobiť knižnice?

Zaregistrujte sa a uverejňujte svoje podujatia. Zverejnite na svojich stránkach a facebookových profiloch informáciu o tejto novej službe, dajte o Tlačovej agentúre knižníc vedieť čo najväčšiemu počtu čitateľov.

Veríme, že adresa tak.dokniznice.sk sa stane pri hľadaní možností trávenia voľného času pre mnohých prvou voľbou.

Vyhlasovateľ kampane: Slovenská národná knižnica

Mediálny partner: časopis Fifík, knihovnícky portál Infolib

Partneri kampane: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, OZ KnihoBrána, Slovenská pedagogická knižnica, SSK, SAK

Projekt bol uskutočnený vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Náhľad na hlavnú stránku portálu Tlačová agentúra knižníc

Share: