Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov 2012

ScienceConferences, seminars, trainings, eventspopularization of science

Európska únia v roku 1989 po prvý krát vyhlásila súťaž pre mladých vedcov s úmyslom motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka.

Tento rok sa uskutočnil v poradí už 24. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS).  

Súťaž poskytuje priestor  na prezentáciu originálnych myšlienok a inovatívnych riešení mladých bádateľov. Účasť na súťaži svetového rozmeru akou je práve súťaž EUCYS, je pre mladých bádateľov tiež príležitosťou reprezentovať svoju krajinu v medzinárodnom meradle a získať hodnotné ocenenia.

EUCYS sa každoročne z iniciatívy Európskej komisie uskutočňuje v septembri, vždy v inej európskej metropole. V roku 2012 sa finále súťaže uskutočnilo v Bratislave. Európske finále 24. ročníka EUCYS realizovalo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Organizátori podujatia okrem hlavnej činnosti, ktorou bolo prezentovanie a hodnotenie súťažných projektov zabezpečili aj množstvo zaujímavých sprievodných aktivít. Medzi inými sa uskutočnili Intel Educator Academy a Sceintix/inGenius workshop zamerané na moderné metódy vzdelávania, problematiku STEM Education a spoluprácu priemyslu a škôl.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo približne 500 účastníkov, z ktorých 123 bolo súťažiacich (81 chlapcov, 42 dievčat) z 36 krajín sveta s 83 súťažnými projektmi.

Súťažiaci na finále súťaže postúpili z 7257 finalistov národných kôl a celkového počtu 49 998 mladých bádateľov.

            Peter Horváth       

                                                                                                                                                                            Rebecca Lilla Hassanová

Slovenskú republiku reprezentovali: Peter Horváth s projektom z chémie s názvom „Syntéza triazénových zlúčenín a ich aplikácia v  spektrofotometrickom stanovovaní kadmia, a Rebecca Lilla Hassanová s projektom z biológie s názvom „Biotechnologická príprava 2-fenyletanolu pomocou imobilizovaných kvasiniek“. Peter Horváth získal dve ocenenia: Cenu Intel ISEF 2012 ako aj Cenu EuCheMS.   

EUCYS 2012 prebiehal od 21. do 26. septembra – otváracia ceremónia sa uskutočnila rovnako ako aj odovzdávanie ocenení za účasti významných predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnerských organizácií zo Slovenskej republiky (Slovenská akadémia vied, Volkswagen Slovakia, Úrad priemyselného vlastníctva SR) a zahraničia (Európska komisia, European Patent Office, EIROforum, Euroepan Schoolnet).

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla, kde bolo udelených celkovo 34 cien (hlavné ceny ako aj ocenenia sponzorských organizácií), ktoré odovzdávali zástupcovia vyššie spomenutých organizácií.

Hlavné ceny získali:

  • Prvé miesta s finančnou odmenou 7 000 € za projekt

–        Philip  Huprich, Manuel  Scheipner a Daniel   Zindl (Rakúsko), ktorí súťažili Strojárstvo“ s projektom CamGuard

–        Mark James Kelly a Eric  Doyle (Írsko), ktorí súťažili s projektom Simulácia presnosti v gravitačnom probléme viacerých telies

–        Jakub Nagrodzki (Poľsko), ktorý súťažil s projektom Vývoj molekulárnej náplasťovej terapie

  • Druhé miesta s finančnou odmenou 5 000 € za projekt

–        Nevzet Khasanov (Švajčiarsko), ktorý súťažil s projektom Difúzna hmlová komora: Viditeľná rádioaktivita

–        Jan Michael Rapp a Timo Schmetzer (Nemecko), ktorí súťažili s projektom Informačné technológie pre kontrolu spätnej väzby

–        Asbjørn Christian Nordentoft (Dánsko), ktorý súťažil s projektom Aplikácia Dirichletových radov

  • Tretie miesta s finančnou odmenou 3 500 € za projekt

–        Anna Maria Punab (Estónsko), ktorá súťažila s projektom Vzťahy medzi akademickými výsledkami a šťastím u študentov v sekundárnom vzdelávaní

–        Anna Julia Kuśnierczak, ktorá súťažila s projektom Alternatívne znečistenie: Vplyv rôznych ekosystémov na reprodukciu Osmie hrdzavej (Osmia Rufa L.) na príklade lúky, sadu, lesa a arboréta

–        Pavel Litvinka (Bielorusko), ktorý súťažil s projektom Vývoj hardvérového a softvérového komplexu na tvorbu trojdimenzionálneho obrazu  (Bielorusko)

  • Medzinárodná cena s finančnou odmenou 5 000 € za projekt

–     Adam Joel Noble (Kanada), ktorý súťažil s projektom Euglena: Riešenie znečistenia Nonosilverom

Share: