Dni európskeho kultúrneho dedičstva

InfomixConferences, seminars, trainings, eventsochrana kultúrneho dedičstva


Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Počas mesiaca september si aj slovenská verejnosť pripomína význam kultúrneho dedičstva prostredníctvom tzv. European Heritage Days  (EHD).  Tento rok dokonca oslávili svoje dvadsiate jubileum. 

V zrekonštruovaných priestoroch bratislavskej Reduty sa konalo 14. septembra 2012 ich slávnostné otvorenie a až do 23. septembra mali všetci záujemcovia o históriu a kultúru dvere otvorené do rôznych, bežne neprístupných pamiatkových areálov. Tradičné múzeá či galérie si zasa pri tejto príležitosti pripravili špeciálne sprievodné podujatia.

Podujatie EHD je organizované  z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Celkovo sa do aktivít podporujúcich zviditeľnenie hodnoty kultúrneho dedičstva zapája okolo päťdesiat štátov Európy.

Slovenská republika sa stala súčasťou EHD už pri ich zrode v roku 1992, vtedy ešte ako súčasť štátneho usporiadania pod názvom  Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR), dokonca sa stala aktérom prvého celoeurópskeho otváracieho podujatia.

Aktuálne má záštitu nad podujatím Ministerstvo kultúry SR. Koordinátorom je Združenie historických miest obcí Slovenska. Na organizačnej úrovni sa však podieľa aj Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR a následne všetky zapojené inštitúcie.

Cieľom týchto dní je predstaviť verejnosti, aký bohatý je kultúrny potenciál jednotlivých európskych krajín, ale aj poukázať na to, že je nutné vytvárať pocit spolupatričnosti s rozmanitým európskym kultúrnym dedičstvom.

Share: