České e-knihy a e-časopisy pro knihovny

E - bookse-bookselectronic information sources

České e-knihy pro knihovny v současné době nabízí platforma eReading. Na jaře 2012 Knihovna Celetná Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pilotně nakoupila několik e-knih pro čtenáře knihovny. Po několika týdnech tohoto pilotního zpřístupnění proběhly nákupy dalších e-knih už 13ti knihovnami. E-knihy budou zpřístupněny po uzavření licenčních smluv.
E-knihy jsou čtenářům dostupné ve formátech PDF, ePub a mobi, zajištěné jsou pomocí sociálního DRM. Přihlašování čtenářů probíhá federativní autentizací eduID.cz s využitím technologie Shibboleth. V případě, kdy knihovna neprovozuje systém jednotného přihlášení založený na Shibboleth, přihlášení probíhá pomocí lokálně spravovaných účtů u eReading. Pokud čtenář má u eReading již založený soukromý účet, eReading páruje osobní účet a účet z knihovny pomocí e-mailové adresy čtenáře a prezentuje čtenáři kompletní fond e-knih jak z osobních nákupů tak e-knih předplácených knihovnou.  

V případě nákupu e-knih nebo e-časopisů knihovnou u nakladatele s licencí pro zpřístupnění ve vlastním repozitáři je možné pro zpřístupnění využít systém ebrary DASH!. Knihovna Celetná si předplácí e-časopis Sedmá generace. Aktuální čísla časopisu jsou zpřístupňována čtenářům knihovny na platformě eReading. Kompletní dvacetiletý archiv časopisu je pak zpřístupňovaný celouniverzitně na platformě ebrary DASH! Studenti a zaměstnanci se u ebrary přihlašují v rámci jednotného přihlášení a federativní autentizace eduID.cz. Dokumenty v PDF jsou zajištěny pomocí Adobe DRM. K dispozici je on-line čtečka ebrary, aplikace pro iOS (iPad, iPhone a iPod touch), pro Android. Aplikace pro iOS a Android umožňuje stažení dokumentu pro off-line čtení. Po stažení pro off-line čtení je dokument k dispozici 14 dní, jde o obdobu výpůjčky dokumentu. Po uplynutí 14denní lhůty je výpůjčka automaticky ukončena. Pro čtení na tabletech a chytrých telefonech s iOS nebo Android je možné použít také aplikace Bluefire Reader, Aldiko, nebo Moon+. Pro čtení na počítačích s OS X nebo Windows je k dispozici aplikace Adobe Digital Editions. Pomocí aplikace Adobe Digital Editions lze dokument také nakopírovat na čtečky s elektronickým inkoustem. ebrary DASH! mají knihovny zdarma k dispozici při nákupu některé z kolekcí nabízených ebrary: Academic Complete, College Complete, Government Complete nebo Public Library Complete. Za poplatek mohou ebrary DASH! využívat knihovny, které si žádnou z uvedených kolekcí nepředplácí.

České e-knihy jsou dostupné pro knihovny také na platformě FlexiLearn provozované nakladatelstvím Fraus a v rámci projektu E-knihy do každé knihovny organizovaném Městskou knihovnou v Praze. 37 českých e-časopisů je dostupných pro knihovny na platformě Newton Media s discovery pomocí Primo v rámci projektu ANL+ organizovaném Národní knihovnou v rámci Jednotné informační brány.

Nabídky českých e-knih pro knihovny připravují ve spolupráci s nakladateli dále 4 Mobile na platformě BookJet, LSE na platformě LibriOS, floowie a Publero. Zájem nabídnout české e-knihy knihovnám mají dále například EBSCO na platformě EBSCOhost, 3M na platformě Cloud Library, Kosmas nebo Wooky.

 

Bibliografie

eReading. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://www.ereading.cz/

ebrary DASH!. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://www.ebrary.com/corp/dash.jsp

E-knihy do každé knihovny. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/e-knihy-do-kazde-knihovny/

ANL+. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://anlplus.jib.cz/

FlexiLearn. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: https://www.flexilearn.cz

BookJet. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://bookjet.org/

Publero Edu. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: https://cs.publero.com/page/edu

EBSCOhost eBooks. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://www.ebscohost.com/ebooks

3M Cloud Library. [online]. [cit. 2012-07-19]. Dostupné z: http://ebook.3m.com

 

Sociální DRM v e-knize z platformy eReading v aplikaci iBooks na iPadu

E-knihy na platformě eReading přeplácené knihovnou Celetná

E-knihy na platformě eReading předplácené knihovnou Celetná

Sociální DRM v e-knize z platformy eReading v aplikaci iBooks na iPadu

Představení e-časopisu Sedmá generace v blogu EIZ UK

Představení e-časopisu Sedmá generace v blogu EIZ UK

Vyhledání časopisu Sedmá generace v aplikaci ebray na iPadu

Vyhledání časopisu Sedmá generace v aplikaci ebrary na iPadu

Stažená čísla časopisu pro off-line čtení

Stažená čísla časopisu pro off-line čtení

Čtení v aplikaci ebray na iPadu

Čtení v aplikaci ebrary na iPadu

Informace k době výpujčky při stažení pro off-line čtení

Informace k době výpůjčky při stažení pro off-line čtení

Share: