Issue 3/2012

Introducing

EBSCO eBooks

...

Introducing

Moderná platforma pre elektronické knihy - ebray

Spoločnosť ebrary začala ako jedna z prvých agregovať elektronické knihy od významných svetových vydavateľstiev už v roku 1999. Postupne rástla a drží sa medzi poprednými...

Introducing

Kniha INAK - knihy, z ktorých nespustíte uši

Na Slovensku zatiaľ málo známe, avšak vo svete obľúbené knihy na počúvanie – audioknihy, spríjemňujú voľný čas deťom aj dospelým. Na výber je množstvo takýchto kníh – od...

Interview

Rozhovor s...

V predchádzajúcom čísle časopisu  ITlib. Informačné technológie a knižnice (2/2012) sme v rubrike INTERNET priniesli informácie o výsledkoch prestížnej súťaže hodnotiacej webovú...

Infomix

13. ročník konferncie pamäťových inštitúcií

Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) spoločne s Národným archívom   a Národnou knižnicou ČR pripravujú na 28. – 29. november v poradí už 13. ročník...

Infomix

Šikovný portál e-kníh

E-knihy sú v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúcim fenoménom. Preto nie je jednoduché zorientovať sa vo svete e-kníh a rôznych aktuálnych novinkách v tejto oblasti. Kabinet informačných...

Infomix

Elektronická encyklopédia a európske prvenstvo

Tradície, ľudová kultúra a predovšetkým časť kultúrneho dedičstva. Tieto pojmy sú základom zaujímavého a hodnotného projektu Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry,...

From events

12. ročník konference Libraries in the Digital Age (LIDA 2012)

Letošní rok se konal již 12. ročník mezinárodní konference Libraries in the Digital Age (LIDA 2012). Konferenci pořádala University of Zadar v Chorvatsku a na sestavení programu se...

Internet

Představení projektu Citace.com a jeho aktivit

Historie projektu Zeptáme-li se studentů, jaká činnost je pro ně při psaní odborného textu nejobávanější, často zazní slovo citace. Studenti mnohdy nedokážou vybrat správný...

Internet

Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe?

O propagácii a zviditeľňovaní knižníc rôznymi prostriedkami sa píše veľa, najmä v období celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Ako to už býva, tie...

Evaluation of Science

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

Východiská vzniku CREUČ Od reformy slovenského vysokého školstva v roku 2002 sa pre potreby financovania vysokých škôl (ďalej VŠ) začali zohľadňovať aj výsledky vývoja a výskumu. Za...

Infomix

Firmy v sociálních sítich - konferencia o možnostiach sociálních sietí

Sociálne siete nie sú dnes len súčasťou súkromného života, v rámci udržiavania vzájomných vzťahov. Čoraz viac sa ich potenciál začína využívať ako súčasť firemného marketingu...

Infomix

Inovatívne myšlienky majú svoju cenu

Nové myšlienky, podpora výskumu a prezentácia vedeckej práce. Tieto prívlastky možno prisúdiť podujatiu Open House Event, ktoré sa konalo 12. 6. 2012 v priestoroch Centra...

Research & Development

APVV bilancovala

  Dňa 18. júna 2012 sa v reprezentatívnych priestoroch historickej budovy NR SR uskutočnila výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2011. Témami konferencie...

Technology transfer

Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV

Inovácie založené na transfere technológií predstavujú v súčasnosti dôležitý faktor konkurencieschopnosti spoločnosti. Na základe potreby koncepčne riešiť prenos poznatkov do praxe na...

Digitalization

OAIS: možnosti a limity aplikácie

Text vznikl v rámci práce v pracovní skupině pro dlouhodobou ochranu v projektu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. V tomto textu se pokusíme ukázat, že existující různé...

E - books

České e-knihy a e-časopisy pro knihovny

České e-knihy pro knihovny v současné době nabízí platforma eReading. Na jaře 2012 Knihovna Celetná Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pilotně nakoupila několik e-knih pro...

E - books

Zvukové knihy a audioknihy v Mestkej knižnici v Bratislave

Úvod Mestská knižnica v Bratislave (ďalej len Mestská knižnica) je verejnou univerzálnou knižnicou mesta Bratislavy. Poskytuje služby širokému vekovému spektru používateľov počnúc...

E - books

Elektronické knihy a časopisy pre nevidiacich

Predstavenie knižnice Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je špeciálnou knižnicou, ktorá pôsobí v oblasti šírenia informácií nevidiacim, slabozrakým a inak...

E - books

Elektronická kniha - nová forma alebo filozofia?

Elektronická kniha Odpoveď na otázku, čo je elektronická kniha (e-kniha), je v dnešnej odbornej literatúre už pomerne dosť rozpracovaná. Napr. Joan M. Reitz v ODLIS – Online Dictionary...

Electronic publishing

Dlhý chvost - od "hitov k nehitom"

Úvod – komunikácia a publikovanie Publikovanie predstavuje špecifickú podmnožinu komunikačných aktivít spoločnosti, ktorej cieľom je (masové) rozširovanie, zverejňovanie informácií....

Infomix

CVTI SR prezentuje mladý vedecký potenciál

19. júla 2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnil Letný špeciál Vedy v Centre, ktorý Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti...

From events

Prečo práve e-knihy?

Túto otázku si položil Mgr. Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina icome Bratislava, s. r. o.,  na rovnomennom seminári, ktorý sa uskutočnil 25. júna 2012 v Univerzitnej...

Internet

Firmy v sociálních sítich

Sociální sítě tvoří páteř komunikace internetové populace. Zpravodajské servery implementovaly prvky sociálních sítí do svých článků. Velice často najdete místo klasických...

Popularization of science

Od interaktívnej výstavy k virtuálnemu poznávaniu

Rozhovor s RNDr. Katarínou Teplanovou, PhD., autorkou projektu SCVV (Slovenské centrum vedy pre všetkých) a zakladateľkou SCHOLA LUDUS Čo je SCHOLA LUDUS? SCHOLA LUDUS je idea Komenského a...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, po oddychovom letnom období je ťažiskovou témou tohto čísla problematika elektronických kníh. V hlavných článkoch sa dozviete, že funkcionalita,...

Main Articles

České e-knihy v roce 2012

Úvodem Před 100 lety se narodil Alan Turing, který ve svém článku On Computable Numbers (1937)1 stvořil model stroje schopného v logickém jazyce dát odpověď na jakoukoliv otázku a...

Main Articles

Odborné elektronické publikácie v prostredí knižníc. Funkcionalita, prínos, nové trendy

Kniha je jeden z najdôležitejších zdrojov informácií. Vynájdením písma, jeho zdokonaľovaním a teritoriálnym expandovaním sa ľudská civilizácia začala vyvíjať a nevídane...

Advertisement

Eurobooks 1

Advertisement

Albertina icome Bratislava s.r.o.

Advertisement

Slovart g.t.g.