Elektronická encyklopédia a európske prvenstvo

Infomixelectronic information sources

Tradície, ľudová kultúra a predovšetkým časť kultúrneho dedičstva.

Tieto pojmy sú základom zaujímavého a hodnotného projektu Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry, pôsobiaceho pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK) a Ústavu etnografie SAV.

Konkrétne ide o elektronickú encyklopédiu Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom aj obrazom. 

Elektronická encyklopédia ponúka spolu 1 813 hesiel predstavujúcich terminológiu z oblasti etnografie, folkloristiky, ľudového umenia a pod.

Heslá sú zoradené v 17. kategóriách a ich súčasťou sú aj obrazové, fotografické či zvukové materiály.

Obsahujú aj informácie o použitej literatúre a doplňujúce fakty sú dostupné formou odkazu „pozri aj“ (súvisiace heslá, podobné heslá atď.). 

Na tlačovej konferencii Ministerstva kultúry SR začiatkom júla 2012 za účasti ministra kultúry M. Maďariča bola encyklopédia prezentovaná ako prvá časť projektu, ktorý je výsledkom implementácie Koncepcie starostlivosti SR
o tradičnú ľudovú kultúru, schválenej ešte v roku 2007. Jeho pokračovaním má byť vybudovanie centrálnej databázy informácií o tradičnej ľudovej kultúre, ako aj archívu, ktorý sa bude tvoriť aj za pomoci a podnetov jednotlivých obcí.

Význam a dôležitosť spomínanej aktivity najlepšie vystihla hlavná redaktorka encyklopédie a zároveň riaditeľka Ústavu etnografie SAV Gabriela Kiliánová, ktorá ju označila za významný informačný zdroj pre slovakistov a vedcov na medzinárodnej úrovni.

Zaujímavosťou je, že ide o „zatiaľ“  jedinú encyklopédiu svojho druhu v Európe.

Encyklopédiu nájdete na webovej stránke:  http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11

Zdroj:

http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11http://www.webnoviny.sk/slovensko/sluk-vytvoril-encyklopediu-ludovej-ku/518012-clanok.html?from=panel_imgarticle

ev

 

Share: