Šikovný portál e-kníh

Infomixelectronic information sources

E-knihy sú v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúcim fenoménom. Preto nie je jednoduché zorientovať sa vo svete e-kníh a rôznych aktuálnych novinkách v tejto oblasti.

Kabinet informačných štúdií a knihovníctva na Masarykovej univerzite v Brne (KISK) prišiel ešte minulý rok s myšlienkou vytvoriť portál, na ktorom by sa nachádzali všetky informácie z oblasti e-publikácií. Jej výsledkom je webové sídlo www. spek.knihovna.cz, na ktorom široká verejnosť, ale najmä vysokoškolskí študenti, nájde užitočné informácie o e-knihách, informácie o využívaní elektronických čítačiek či digitálnu knižnicu s voľne dostupnými elektronickými zdrojmi.   

Webové sídlo je rozdelené do troch hlavných sekcií: eKnihy, digitálna knižnica a čítačky. V sekcii eKnihy sa nachádzajú jednak teoretické informácie z oblasti e-bookov, ale v rámci návodov sa tu nachádzajú i rôzne tipy a triky s čítaním a ich tvorbou. Digitálna knižnica má ponúkať voľne dostupné e-zdroje a sekcia Čítačky ponúka recenzie konkrétnych čítacích zariadení. Tieto primárne časti sú doplnené o diskusné fórum a zoznamy voľne dostupných e-zdrojov.  

Portál má byť zároveň nástrojom na šírenie povedomia o e-knihách a prostriedkom zvyšovania  informačnej gramotnosti.      

   

Share: