13. ročník konferncie pamäťových inštitúcií

InfomixConferences, seminars, trainings, eventsmemory institutions

Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) spoločne s Národným archívom   a Národnou knižnicou ČR pripravujú na 28. – 29. november v poradí už 13. ročník konferencie ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA v DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2012.

Miestom konania bude konferenčná sála Národného archívu v Prahe. Záujemcovia o prezentáciu na podujatí sa môžu so svojimi príspevkami prihlásiť do 30. 9. 2012. Potrebný je názov príspevku a jeho krátka anotácia.

Konkrétny priebeh konferencie vo forme jej programu bude zverejnený až počas októbra, registrácia účastníkov bude však možná už v priebehu septembra.

Spomínaná konferencia je už tradične venovaná otázkam spolupráce všetkých pamäťových inštitúcií, ako sú múzeá, galéria, knižnice či archívy, a efektívnemu využívaniu dostupných informačno-komunikačných technológií v týchto inštitúciách, ktorých cieľom je ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.    

Share: