Moderná platforma pre elektronické knihy – ebray

Introducinge-booksebrary

logoSpoločnosť ebrary začala ako jedna z prvých agregovať elektronické knihy od významných svetových vydavateľstiev už v roku 1999. Postupne rástla a drží sa medzi poprednými poskytovateľmi kvalitného obsahu integrovaného v modernom online pracovnom prostredí. Svedčia o tom viaceré ocenenia aj to, že sa v roku 2011 stala súčasťou rodiny spoločností ProQuest.

V súčasnosti ponúka ebrary bezkonkurenčnú šírku odbornej neperiodickej literatúry, ktorá vychádza vo viac ako päťsto renomovaných svetových vydavateľstvách. Výber spolupracujúcich vydavateľstiev, titulov z ich ponuky a kombinácie do rôznych kolekcií umožňuje ebrary poskytovať služby v dobrom pomere „cena – výkon“.

V júli 2012 bolo na serveroch ebrary dostupných viac ako 500 000 dokumentov s mesačným prírastkom takmer
10 000 titulov. Prístup k tomuto obsahu i technológiám dokáže ebrary poskytnúť viacerými spôsobmi – pre každý typ inštitúcie sa dá nájsť vhodný model.

Formy akvizície e-kníh z ponuky ebrary

•   Štúdie ukazujú, že používateľsky atraktívne kolekcie e-kníh musia obsahovať nepomerne viac titulov ako kolekcie časopisecké. Služba ebrary umožňuje vzájomne kombinovať rôzne spôsoby akvizície e-kníh a ponúknuť tak používateľom optimálny mix titulov aj pri obmedzenom rozpočte:

•    Predplatné: Najefektívnejší spôsob, ako sprístupniť používateľom tisíce až desaťtisíce e-kníh      v ucelených tematických kolekciách. Najväčšia z nich je univerzálne použiteľná ebrary Acedemic Complete sprístupňujúca viac ako 77 000 titulov pre neobmedzené multipoužívateľské využívanie.

•     Nákup na základe využívania: O nákupe publikácií rozhodujú na základe predvýberu v knižnici samotní používatelia (Patron Driven Acquisition – PDA). Vyberať je možné z viac ako 270 000 titulov. Predvybrané tituly sú dostupné všetkým používateľom a po prekročení určených hraníc využívania sa publikácia automaticky stane súčasťou trvalo dostupnej kolekcie danej inštitúcie. Inštitúcia/knižnica má k dispozícii široké spektrum možností, ako využívanie a nákup prispôsobiť, prípadne obmedziť vrátane kombinácie s možnosťou krátkodobých výpožičiek.

•   Trvalý nákup do archívu: Samotná inštitúcia rozhoduje o výbere a nákupe publikácií do svojej vlastnej kolekcie. Po nákupe ostávajú e-dokumenty pre inštitúciu trvalo dostupné, a to buď ako jednopoužívateľské verzie alebo ako multipoužívateľské kópie. K dispozícii je viac ako 320 000 titulov.

•     Krátkodobé výpožičky: S využitím technológie Adobe Digital Editions (ADE) si môžu používatelia „požičiavať“ kompletné publikácie na obmedzenú dobu. Inštitúcia môže dať používateľom k dispozícii rozsiahle kolekcie e-dokumentov, pričom sa platí len za jednotlivé „virtuálne výpožičky“. Počet takto prístupných dokumentov dosahuje číslo 200 tisíc. Nie je požadovaná inštalácia vlastného Adobe Content Serveru – všetko zabezpečuje ebrary na vlastných serveroch.

Vyhľadávanie a ďalšia práca s e-knihami

Obsah ebrary je dostupný online cez zrozumiteľné webové rozhranie. Autorizácia prístupu je obyčajne na úrovni IP adresy, jednotliví používatelia si však môžu vytvoriť osobný účet, ktorý im otvorí ďalšie možnosti práce s e-dokumentmi vrátane prístupu z mobilných zariadení. Bezplatná aplikácia pre vyhľadávanie je dostupná pre platformy Apple iOS a Android.

ebrary ponúka rôznorodé spôsoby vyhľadávania – od obyčajného prezerania cez jednoduché vyhľadávanie až po pokročilé vyhľadávanie s možnosťou využívať všetky dostupné spôsoby precízneho formulovania rešeršnej požiadavky (indexy, tezaury, logické operátory vrátane proximitných a pod.). K dispozícii sú rôzne spôsoby radenia výsledkov a ďalšia prehľadná navigácia   v dokumentoch (obsah, vyhľadané frázy a pod.). Vo vyhľadaných dokumentoch je možné text o-
značovať a ďalej s ním pracovať a citovať ho. Fungujú aj možnosti prepojenia vyznačených častí textu na ďalšie vyhľadávanie v ostatných online zdrojoch, podporované sú aj technológie pre slabozrakých  a pod.

Používatelia si môžu publikácie ukladať na vlastnú virtuálnu poličku, ktorú môžu členiť podľa potreby. V textoch môžu zvýrazňovať, prípadne komentovať vybrané časti a pod. Obsah osobných poličiek môžu zdieľať s ďalšími autorizovanými používateľmi. Osobný účet sa dá spárovať s Facebook účtom a využívať ďalšie dostupné funkcie.

Vyhľadané publikácie je možné stiahnuť si na offline čítanie v rôznych formátoch. K dispozícii je možnosť obmedzeného exportu častí publikácií do formátu PDF, ktorý je univerzálne použiteľný. Alternatívou je využitie technológie Adobe Digital Editions a stiahnutie kompletného dokumentu        na obmedzenú dobu s touto ochranou. Povolená je aj obmedzená tlač častí dokumentov a/alebo ich kopírovanie do schránky.

Nastavenie a administrácia ebrary

Administrátor na úrovni inštitúcie spravuje prístup k ebrary cez prepracované administrátorské rozhranie s množstvom potrebných a užitočných funkcií. Administrátor okrem iného môže:

•    nastavovať prepojenia e-dokumentov na ďalšie zdroje vyhľadávania;

•    nastaviť prepojenia na lokálny katalóg a „local holdings“;

•    sledovať využívanie cez štandardné štatistiky vo formáte COUNTER;

•    stiahnuť MARC záznamy relevantných publikácií na ich import do lokálneho katalógu;

•    a mnoho ďalšieho vrátane špeciálnych funkcií systému DASH!.

Ďalšie možnosti ebrary

Platforma ebrary je otvorená a dáva možnosti na ďalšie vytváranie a doplňovanie obsahu pre potreby konkrétnej inštitúcie:

•    Upload a spracovanie titulov v elektronickej podobe od ďalších vydavateľstiev, s ktorými má inštitúcia zmluvy (na základe samostatnej dohody je možné takto do ebrary dostať aj ďalšie zakúpené elektronické publikácie).

•    Upload a spracovanie titulov v elektronickej podobe, na ktoré inštitúcia vlastní autorské práva, cez systém DASH!. Administrátor takto môže do inštitucionálnej kolekcie zaradiť ďalšie dokumenty (interné materiály, bulletiny inštitúcie, študijné materiály a pod.). Systém DASH! je automaticky súčasťou predplatného štyroch najväčších kolekcií alebo ho možno získať za neveľký ročný poplatok.

•   Platforma ebrary môže byť tiež poskytnutá ako samostatná služba na prevádzkovanie vlastného portálu, pričom má inštitúcia k dispozícii všetky nástroje na indexovanie, vyhľadávanie a ďalšiu prácu s úplnými textmi e-dokumentov vrátane ich DRM ochrany.

Na platforme ebrary je možné rôznymi spôsobmi vytvoriť ucelenú kolekciu alebo kolekcie e-dokumentov, ktoré sú chránené proti neautorizovanému kopírovaniu, je možné efektívne vyhľadávať ich plné texty a používatelia majú následne k dispozícii ďalšie nástroje na prispôsobenie a prácu s nájdenými e-dokumentmi. Platforma ebrary podporuje aj rôzne znakové súbory a bez problémov zvláda spracovanie aj vyhľadávanie dokumentov v UNICODE, teda aj s diakritikou používanou v strednej a východnej Európe.

Toto všetko robí z ebrary ideálnu voľbu nielen pre akvizíciu a sprístupnenie rozmanitého obsahu e-kníh. ebrary je aj univerzálny nástroj na sprístupnenie ďalších e-kníh a e-dokumentov podľa priania a potrieb používateľov.

Ak sa s ebrary chcete zoznámiť naživo, vyžiadajte si prezentáciu a/alebo skúšobný prístup pre vašu inštitúciu.

Share: