PŘÍPRAVA A REALIZACE ZMĚNY KNIHOVNÍHO SOFTWARU / PREPARING AND IMPLEMENTING ILS MIGRATION

Library information systemslibrarieslibrary and information systems

V posledních letech dochází k výraznému rozvoji informačních a komunikačních technologií. Zároveň se mění také legislativní podmínky nebo potřeby a zvyklosti uživatelů knihoven. Knihovny přestávají být pouhými půjčovnami tištěných knih a časopisů, rozšiřují nabídku elektronických a dálkových služeb, propojují své služby s dalšími knihovnami prostřednictvím nejrůznějších kooperativních projektů, stávají se komunitními a vzdělávacími centry, laboratořemi nových technologií. Mění se také softwarové nástroje, které knihovny k realizaci svých služeb využívají. V naprosté většině knihoven však hlavním nástrojem pro poskytování služeb zůstává knihovní software (systém), na který bývají napojeny další systémy a služby. Nemálo knihoven přitom v současné době stojí před rozhodováním, co dál, zejména v souvislosti s ukončením vývoje stávajících softwarů. Toto rozhodování není vždy jednoduché, zejména proto, že se situace na trhu knihovních softwarů průběžně mění. Softwary, jimž končí životnost, jsou postupně nahrazovány novými. Ke komerčním řešením také přibyla nabídka svobodných softwarů. Objevují se nové způsoby, kterými lze knihovní software provozovat a nové možnosti spolupráce v rámci regionu mezi knihovnami určitého typu apod.


The article briefly introduces Czech library landscape from a technological viewpoint, focusing on integrated library systems and current challenges. A number of libraries consider moving to another ILS. Therefore, it is essential that library managers know how to proceed, e.g. how to search for relevant information, how to make an informed choice when selecting a particular library system or how to prepare the library for the upcoming change. Recently, Czech librarians have had the opportunity to participate in several professional events to discuss this topic in detail. Overall, it appears that it is rather useful to consider the whole process as a project which can be subdivided into five key phases. These are project planning, software selection, preparatory steps, migration and early production phase. In 2019, the Librarianship Institute (an organizational unit of the National Library of the Czech Republic) published online guidelines for Czech libraries entitled Getting Ready for Migrating to a New Library System.

Share: