PORTÁL DIGITÁLNYCH PARLAMENTNÝCH KNIŽNÍC KRAJÍN V4 A RAKÚSKA/PORTAL OF DIGITAL PARLIAMENTARY LIBRARIES OF THE V 4 COUNTRIES PLUS AUSTRIA

Projectsdigital libraries

Projekt digitalizácie parlamentných dokumentov začal v Poslaneckej snemovni českého parlamentu v r. 1994. Národná rada Slovenskej republiky sa k projektu pripojila v r. 2002, kedy bola podpísaná Zmluva o spolupráci  na digitalizáciu parlamentných dokumentov medzi Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) a Poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej republiky (PSP ČR). Projekt sprístupňuje elektronickú formu úplných textov parlamentných dokumentov (napr. návrhov zákonov, uznesení, zápisníc, pozvánok, atď.), stenografických prepisov rozpravy a ďalších písomností súvisiacich s činnosťou jednotlivých zákonodarných zborov. Cieľom projektu je umožniť prístup k parlamentným dokumentom a informovať verejnosť o činnosti NR SR a PSP ČR.


PORTAL OF DIGITAL PARLIAMENTARY LIBRARIES OF THE V 4 COUNTRIES PLUS AUSTRIA

The project of digitalization of the parliamentary documents started in Czech Republic in 1995. Slovakia joined the project in 2002. According to the Agreement on the Co-operation in Creating and Operating the Joint Czech and Slovak Digital Library of the Parliaments of the Czech Republic and the National Council of the Slovak Republic from 2002 the joint digital library contains the complete full texts of parliamentary prints (proposals, interpelations, explanations, decisions, invitations) and stenographical documents (short-hand writings) from 1848 until now, in an electronic form. All these documents are available at the web pages of both Czech and Slovak parliaments. Joint Czech and Slovak Digital Parliamentary Library premiered on the Internet on March 19, 2003 and received the “Czech @” prize for an exceptional achievement in the development of the information society in the Czech Republic and in Slovakia at the 6th International Conference “Internet in Public Administration and Self-Government”. In 2008 Poland, Hungary and Austria decided to participate in the project. The parliaments of these countries provide access to the Portal of Digital Parliamentary Libraries of the V 4 countries plus Austria.

PORTÁL DIGITÁLNYCH PARLAMENTNÝCH KNIŽNÍC KRAJÍN V4 A RAKÚSKA

Share:
Issue content