PREHĽAD SLOVENSKÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ VHODNÝCH PRE KNIŽNICE/OVERVIEW OF SLOVAK MOBILE APPLICATIONS SUITABLE FOR LIBRARIES

Innovative services and mobile applicationslibrariesmobile applications

Využitie mobilných aplikácií v inteligentnom mobile je veľkou výzvou pre knižnice. V tomto článku si ukážeme desať príkladov, ktoré dokážu obohatiť mnohé vzdelávacie akcie v knižnici.

Všetky aplikácie sa dajú stiahnuť zdarma. Sú dostupné v obchode Google, niektoré aj v App Store.


OVERVIEW OF SLOVAK MOBILE APPLICATIONS SUITABLE FOR LIBRARIES

Usage of mobile applications in an intelligent smartphone is a great challenge for libraries. In this article we will show ten examples, which are able to enrich many educational actions in library. All applications are free to download. They are available for download in Google Play Store, some of them also in App Store.

SKN – Corvus, m.skn.sk, Literary educational walkway Turca (Združenie turizmu), Masters of spirit, Lentilkovanie, Guess, Quiz TANAP-u, DUKLA 44, Libraries of SSKK (SSKK), http://www.sskk.3-d.sk/

PREHĽAD SLOVENSKÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ VHODNÝCH PRE KNIŽNICE

Share:
Issue content