Poradenské a edukační centrum (PEC) – nová služba v českých knihovnách / Counseling and Educational Center (CEC) – a new Service in Czech libraries

Librarieslibraries

Mé zamyšlení.
Jaké je poslání knihoven pro společnost ve 21. století, čím vším by měly knihovny v době průmyslové revoluce 4.0 být, jaký je pohled veřejnosti na její širokou síť, která z České republiky dělá „Království knihoven“? To jsou otázky, na něž hledají odpověď naši zřizovatelé a my, knihovníci, bychom jim měli umět odpovědět. Doporučuji všem seznámit se s kompletní historií českého knihovnictví, kterou zpracoval ve své publikaci „Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích“ docent Jaromír Kubíček a letos za ni obdržel zvláštní ocenění ministra kultury.

V 80. a 90. letech 20. století sehrály knihovny nezastupitelnou roli při seznamování veřejnosti s internetem a jeho využitím a byly pro většinu z nás pomocníky při studiu a půjčovnami knih. Když se však zamyslím nad tím, čím jsou pro nás knihovny dnes, v době průmyslové revoluce 4.0, době digitalizace, automatizace, robotizace, tak vás možná má odpověď zaskočí. Myslím si, že jsou místem, kde kdokoliv z nás vždy najde bezpečný veřejný prostor nejen pro zábavu či odpočinek, ale i pro vzdělávání. Jsou pokladnicí, která spravuje miliony knih, časopisů, dalších druhů dokumentů a digitálních zdrojů, jsou oporou pro vědu, výzkum a informační vzdělávaní a jsou pořadateli vzdělávacích, kulturních a komunitních akcí, které se snaží kultivovat společnost, mazat rozdíly mezi lidmi a šetřit veřejné rozpočty.


Everything under one roof for all. It is a brief feature of the new service launched by The North Bohemian Research Library in Ústí nad Labem this year. This is a pilot project that should answer the following questions:

1. Should libraries become centres of lifelong learning in a safe public space for all sections of the population in the 21st century?
2. Are the libraries the right place for out-of-school links between formal and non-formal education?
3. Can libraries be counseling centers for all, and places for meeting and sharing good practice examples?

If you think like I do, the lines below are for you. If you want to see the transformation of the library live, come to see us.

Share:
Issue content