Issue 4/2019

Events

Medzinárodná konferencia LTP 2019: nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov / International conference LTP 2019: New trends and scopes in building LTP archives

Aj tento rok usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v poradí už 4. medzinárodnú konferenciu k problematike dlhodobej archivácie digitálnych objektov (LTP), ktorej sa špeciálne...

Events

CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom / SCSTI participated in Open Access week with a webinar and national workshop

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access. Otvorený prístup (Open Access) možno definovať, ako poskytovanie on-line prístupu k...

Events

Informačné interakcie – to je diskusia, spätná väzba aj motivácia / Information interactions – this is discussion, feedback and motivation too

Dňa 21.–22. októbra 2019 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnil 7. ročník odbornej medzinárodnej konferencie INFORMAČNÉ INTERAKCIE. Na jej organizácii sa podieľala Katedra...

Events

1919 – 2019 = KNIHOVNY ... aký má tento vzťah pokračovanie? / 1919 – 2019 = LIBRARIES = What comes next?

Motto síce vychádzalo aj z minulosti, uvažovalo však o budúcnosti. Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Knihovny současnosti reflektoval storočnicu vzniku knihovníckeho zákona z roku 1919....

Open access, open science

A to Z, An Open Science Alphabet for Academic librarians

The paper provides an informed, personal and up-to-date description of some central terms useful for a better understanding of the ongoing projects and debates of the global open access and open...

Open access, open science

Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond Universities

… Is there a new role for academic and research libraries to support Citizen Science? We talk a lot about open/FAIR data in Europe. How can we make sure that open/FAIR data standards are also...

Digital content

Digitálna výstava SNP / Digital exhibition SNP

Digitálna výstava Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vznikla pri príležitosti pripomenutia 75. výročia SNP. Povstanie slovenského národa sa považuje za jedno z...

Digital content

Digitálna knižnica UKB a jej používatelia / University Library in Bratislava Digital Library and its users

Príspevok sa venuje Digitálnej knižnici UKB a jej používateľom, ktorých skúma  prostredníctvom online nástroja Google Analytics, ktorý umožňuje štatistické sledovanie a ...

Digital content

A new terminology for technology Assisted language learning (TALL)

The use of terms concerning certain stages in computer assisted language learning has by today in retrospect and in reflecting the period become obsolete or at best inaccurate. It is our opinion that...

Informačná bezpečnosť / Information security

On-line kurz pro děti: Digitální stopa / Czech republic – Online course for children on digital footprint

Ačkoliv to zní jako klišé, digitální technologie a internet jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Děti jsou vystavovány jejich přítomnosti a vlivu už od nízkého věku a není...

Libraries

Poradenské a edukační centrum (PEC) - nová služba v českých knihovnách / Counseling and Educational Center (CEC) – a new Service in Czech libraries

Mé zamyšlení.Jaké je poslání knihoven pro společnost ve 21. století, čím vším by měly knihovny v době průmyslové revoluce 4.0 být, jaký je pohled veřejnosti na její širokou...

Libraries

A multitasking Public library. Case study on triple function of Central library of Ervin Szabó Metropolitan Library

It is not a rare thing if the tasks of a library are mixed: for example National Széchényi Library is over the national library’s function at the same time a special library of the ...

Speech

Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond universities

This year’s International Open Access Week theme, celebrated on October 21 – 27, was “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”. We, the Members of the Open Access Week Advisory Committee,...

Main Articles

Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z / Use of ICT resources in education of the current generation Z

Cieľom príspevku je zdôrazniť dôležitosť širšieho zaradenia prostriedkov IKT do vzdelávania súčasnej generácie Z. V texte sa venujeme porovnaniu tradičného a elektronického...

Main Articles

Súkromie a jeho modifikácie v digitálnom prostredí / Privacy and its modifications in the Digital environment

V roku 2018 celá Európska únia veľmi intenzívne žila fenoménom nazývaným GDPR. General Data Protection Regulation, alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vstúpilo do platnosti 26....

Main Articles

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave. 2. časť / Phenomenographic research of Information Literacy of Beginning Student of Comenius University in Bratislava – Part 2

Hoci naším hlavným výskumným problémom v kontexte zvoleného metodologického prístupu fenomenografie bolo zmapovať koncepcie informačnej gramotnosti výskumnej vzorky príslušníkov...