On-line kurz pro děti: Digitální stopa / Czech republic – Online course for children on digital footprint

Informačná bezpečnosť / Information security information security

Ačkoliv to zní jako klišé, digitální technologie a internet jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Děti jsou vystavovány jejich přítomnosti a vlivu už od nízkého věku a není ničím nevídaným, že v mateřské škole nebo na prvním stupni základní školy jsou děti vybaveny mobilním telefonem či tabletem. Reakce na to jsou různé, což dokazuje intenzivně řešený trojúhelník mobilních telefonů, škol a zákazů. Tento text si tedy klade ambici nejen stručně zmapovat a přiblížit trendy digitálního světa, ale především představit on-line kurz pro děti, který může představovat jedno z možných řešení a východisek, jak děti do tohoto světa připravovat. Rádi bychom ukázali, jakým způsobem je možné s tématy technologií a bezpečného internetu pracovat ve výuce atraktivně a přitom nenáročně. Budeme se pohybovat na rozhraní školní výuky a potenciálu knihoven, který do této sféry může vstupovat. Vysvětlíme si také, jak může knihovna vstoupit právě do této osvětové činnosti a jakou zde mohou knihovny najít roli.


In September 2019, the Czech Safer Internet Centre (SIC), in cooperation with the National Cyber and Information Security Authority, launched an online course called “Digital Footprint”, intended primarily for children aged 10-13. This interactive game focuses on online privacy and associated social phenomena such as personal data abuse, sexting, digital privacy or cyberbullying.

Share:
Issue content