Digitálna výstava SNP / Digital exhibition SNP

Digital contentdigital content

Digitálna výstava Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vznikla pri príležitosti pripomenutia 75. výročia SNP. Povstanie slovenského národa sa považuje za jedno z najvýznamnejších v histórii spomedzi všetkých európskych krajín. Posolstvo boja o slobodu, aj napriek výraznej prevahe nepriateľa, je potrebné odovzdať ďalším generáciám. Stotožnili sme sa s touto myšlienkou a prebrali sme zodpovednosť za to, aby sa výstava stala jedinečnou a modernou prezentáciou kultúrneho dedičstva a histórie Slovákov.

Share:
Issue content