1919 – 2019 = KNIHOVNY … aký má tento vzťah pokračovanie? / 1919 – 2019 = LIBRARIES = What comes next?

Podujatiapodujatia 1

Motto síce vychádzalo aj z minulosti, uvažovalo však o budúcnosti. Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Knihovny současnosti reflektoval storočnicu vzniku knihovníckeho zákona z roku 1919. 1919 – 2019 = KNIHOVNY … aký má tento vzťah pokračovanie?

Zdieľať:
Obsah čísla