Informačné interakcie – to je diskusia, spätná väzba aj motivácia / Information interactions – this is discussion, feedback and motivation too

Eventsevents

Dňa 21.–22. októbra 2019 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnil 7. ročník odbornej medzinárodnej konferencie INFORMAČNÉ INTERAKCIE. Na jej organizácii sa podieľala Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s podporou partnerov Cosmotron Slovakia & Bohemia, spoločnosť SVOP s. r. o., časopis ITlib: Informačné technológie a knižnice a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Share:
Issue content