CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom / SCSTI participated in Open Access week with a webinar and national workshop

Eventsopen accessopen access

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access. Otvorený prístup (Open Access) možno definovať, ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Jeho podporou sa zaoberá viacero národných i medzinárodných iniciatív. Centrum vedecko-technických informácií SR aktívne rieši úlohy spojené s pozíciou Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas Týždňa otvoreného prístupu pripravilo webinár a národný workshop.

Share:
Issue content