Medzinárodná konferencia LTP 2019: nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov / International conference LTP 2019: New trends and scopes in building LTP archives

Eventsevents

Aj tento rok usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v poradí už 4. medzinárodnú konferenciu k problematike dlhodobej archivácie digitálnych objektov (LTP), ktorej sa špeciálne venuje pracovisko Centrálneho dátového archívu (CDA) UKB. Témou konferencie boli trendy a východiská pri budovaní LTP archívov.

Share:
Issue content