Knižnice: kedysi archivovali vedomosti, dnes učia aj moderným technológiám │ Libraries: Once they Collated knowledge, now they are Teachers of Modern Technologies

Eventsevents

 

Ovládanie hlasom, mobilné aplikácie, 3D tlačiarne alebo drony. Nič nezvyčajné teraz už aj v niektorých knižniciach. Knižnice sa totiž prispôsobujú „smart“ dobe. A tá dáva priestor práve inteligentným technológiám.

 

Share:
Issue content