Na ceste k pamäti: Projekt Nový fonograf vstupuje do druhého roku svojej existencie / Reconstituting Memory: New Phonograph Enters its Second Year

Preserving cultural heritage digital contentochrana kultúrneho dedičstva

 

V máji roku 2018 začal fungovať projekt Nový fonograf, ktorý vznikol pri Národnom múzeu ČR s cieľom vyvinúť, otestovať a zaviesť vhodné postupy, ktoré budú riešiť komplexnú problematiku dlhodobej ochrany a sprístupnenia zvukových záznamov uložených na historických nosičoch. Tieto postupy sú vytvárané v súlade s medzinárodnými štandardmi, praxou a na základe doterajších výsledkov výskumu v tejto oblasti. V súčasnosti má projekt za sebou už rok existencie (ak pripočítame obdobie príprav).

Dosiaľ priniesol výsledky predovšetkým v zhromaždení a triedení informácií a vedomostí, otestovaní rôznych postupov, zmapovaní niektorých vzácnych zbierok a nadviazaní dôležitých medzinárodných kontaktov.


This article sums up the goals, challenges, achievements, and experience of the project New Phonograph, which preserves the nation’s historical audio, as it has evolved since the beginning of 2018. The main objective of this project is to develop, test and implement appropriate procedures to address the complex issues of long-term protection and access to audio stored on historical media – in line with international standards, practice and on the basis of existing research results in the field. This article examines the complex issues that accompany this objective, such as setting up an appropriate workflow of preservation and digitization that is time-efficient while, at the same time, being considerate of the special treatment which must be given to old and fragile sound documents. Another major issue is represented by the structure of the digitized content, where the balance of tracking the physical carrier and processing the intellectual content must be achieved in order to deliver high-quality preservation and access packages.

The article will also introduce the personalized four pillars of digitization (where each member of the work team is specialized in one pillar, or aspect, of the workflow) and experience drawn from abroad – conferences, lectures, and workshops.

 

Share: