O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov / Improving the Digital Competencies of Librarians

Library Profession library professioneducation

 

S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti knihovníkov zorganizovala Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 5 dňový kurz. Východiskom pre tvorbu obsahu kurzu sa stal The Digital Competence Framework 2.0, konkrétne kompetencie týkajúce sa  komunikácie a spolupráce (interakcie prostredníctvom digitálnych technológií, zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií, spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií, netiketa) a tvorby digitálneho obsahu (rozvíjanie digitálneho obsahu, autorské práva a licencie).


In order to improve the digital skills of librarians, the Slovak Agricultural Library in Nitra organized in September 2018 a 5 day course. The background for the course content creation has become The Digital Competence Framework 2.0, specifically communication and collaboration competencies (interactions through digital technologies, sharing and cooperation, netiquette) and digital content creation competencies (digitization, copyright and licencing).

 

Share: