Leidenský manifest k meraniu výskumu – nič nové, a predsa dôležité / Leiden Manifesto for Research Metrics – nothing new but important

Evaluation of Scienceevaluation of science

Leidenský manifest k meraniu výskumu a jeho pravidlá sú určené tým, ktorí hodnotia a  tým, ktorí sú hodnotení, ale nielen im. Určite môže byť užitočný aj pre akademické  knižnice, a to z viacerých dôvodov. Ideálne, ale možno aj reálne, by knihovníci mali šíriť  „dobré myšlienky“ a seriózne odporúčania pre hodnotenie výskumu zamerané na bibliometrických údajoch. Knihovníci často pripravujú podklady pre hodnotenie a relevantné podklady sa dajú pripraviť iba vtedy, keď poznáme súvislosti. Sú tiež sprostredkovateľmi  medzi vedcami a tými, ktorí požadujú/ posudzujú údaje. Nielen poskytovanie bibliometrických služieb, ale takmer každodenná činnosť akademických knižníc si poznatky tohto typu vyžaduje.


Leiden Manifesto for Research Metrics – nothing new but important

Leiden manifesto for research metrics and its 10 principles are intended for those who evaluate research results, for researchers, and it can be beneficial for academic libraries for many reasons. In ideal cases and probably in real ones too, librarians would have spread „good ideas“, and straight-out recommendations for the research metrics based on bibliometric data. In many cases librarians prepare background material for evaluation and for the material relevance knowing the context is important. They are mediators between researchers and evaluators. Not only bibliometric services of academic libraries but the day-to-day activities of them require knowledge of this type.

Share:
Issue content