Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie / INFORUM 2018

EventsINFORUMevents

 

Už štvrtý rok má naša redakcia možnosť stať sa súčasťou medzinárodnej konferencie INFORUM, ako jej mediálny partner. A tak sme sa aj počas 24. ročníka tohto podujatia snažili priniesť aktuálne informácie z príprav konferencie, priame vstupy formou živých vysielaní či fotografií na sociálnej sieti Facebook. Určitým zavŕšením spomínaného mediálneho partnerstva je pre nás vždy článok reflektujúci aktuálny ročník. Tentokrát, to však konkrétne o podujatí INFORUM, bude poslednýkrát.

„ U Ž   J S T E   T O   S L Y Š E L I ?   I N F O R U M   P R Ý  K O N Č Í !   do jisté míry je to pravda. …“

   

   

A ešte na zamyslanie sa …   

Nadežda Andrejčíková, členka redakčnej rady ITlib.Informačné technológie a knižnice

 

 

Share: