MEMORY 2017 – spoločná reflexia hodnôt / MEMORY 2017

Eventsconferencecultural heritage

Druhý ročník konferencie MEMORY 2017 opätovne ukázal, aký veľký je potenciál pamäťových a fondových inštitúcií. Tak, ako ho každý archív, múzeum či knižnica reprezentujú samostatne, tak sú so spoločne nastavenými hodnotami schopné dokázať
ešte viac. Veď práve podujatie MEMORY to je hľadanie synergie týchto inštitúcií.


MEMORY 2017

The second year of conference MEMORY 2017 repeatedly presented a large scale of potential of memory and fund institutions. It has each archive, museum or library, but through their common values are able to do even more. The conference MEMORY is looking for a synergy of this institutions.

Share: