Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany /Accessing of cultural Heritage of Baltic countries via National digital Libraries and europeana

Main Articlesdigital librariescultural heritageochrana kultúrneho dedičstva

Příspěvek vznikl na základě disertační práce s názvem „Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany“, obhájené při FiF Univerzity Komenského v Bratislavě v létě 2017. Rozsah článku není schopen pojmout veškerá zjištění, na něž jsme ve výzkumu zaměřili pozornost. Věnujeme se tak pouze zjištěním získaných přímým kontaktem s respondenty v pobaltských státech.


Accessing of cultural Heritage of Baltic countries via National digital Libraries and europeana The contribution is based on a dissertation titled „Accessing of Cultural Heritage of Baltic Countries via National Digital Libraries and Europeana“ defended at Comenius University in Bratislava in summer 2017. The scope of the article is not able to contain all the findings we have focused on the research. We only deal with findings obtained through direct contact with respondents in the Baltic States.

Share: