Nástroje a služby podporující vědeckou práci / Tools and Services Supporting Current Scientific Work

Main Articlesservicesscientific communication

Současná věda má vysoké nároky na sdílení a zpracování odborných informací a dat. Vědci vytváří výzkumné týmy, které často pracují distribuovaně nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Všechny tyto potřeby jsou podporovány vývojem softwarových, webových nástrojů a služeb, které zefektivňují a usnadňují spolupráci v rámci výzkumných skupin. V literatuře se často používají pojmy e-věda, otevřená věda, v angličtině e-science, e-research, open science, které zastřešují tyto e-nástroje a služby. V rámci článku je zachycen stav poznání této problematiky v odborné literatuře, seznamuje s výzkumy, které byly provedeny ke zjištění současného stavu.


Tools and Services Supporting Current Scientific Work

Current science places high demands on the sharing and processing of scholarly information and data. Scientific research teams often work distributedly not only at the national but also at the international level. All these needs are supported by the development of software, web tools and services that streamline and facilitate collaboration within research groups. The literature often uses the terms e-science, open science, e-research to denote these e-tools and services. The article describes the present state of knowledge about this issue as referred to in the literature, and introduces the research that undertaken to determine the current state.

Share:
Issue content