DOAJ a jeho nová hodnotící kritéria / DOAJ and the New Evaluation Criteria

Main ArticlesDOAJevaluation of science

Článek v obecné rovině seznamuje čtenáře s adresářem Directory of Open Access Journals a detailněji se zaměřuje na práci uvnitř – tedy na kritéria a evaluaci jednotlivých časopisů. Součástí je ohlédnutí za více jak rokem praxe hodnocení českých a slovenských časopisů z pohledu lokálního editora a shrnutí několika opakujících se problémů u českých a slovenských otevřených časopisů.


Directory of Open Access Journals and the New Evaluation Criteria

An article presents the Directory of Open Access Journals and focuses on more detail on the work inside – describes the new criteria and evaluation process. The second part is dedicated to the evaluation of Czech and Slovak open access journals from the Associate Editor’s view and sums up repeated problems of local titles.

Share:
Issue content