Informačné interakcie 2016: prehľad príspevkov a zhodnotenie podujatia / The Information interactions 2016: review of the contributions and assessment of event

Eventslibrarieslibrary and information scienceevents

V poradí už štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou a doktorandského metodologického semináru Informačné interakcie, organizovaných Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, sa konal v dňoch 26. a 27. októbra 2016       v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.


The Information interactions 2016: review of the contributions and assessment of event

The fourth annual international workshop Information Interactions took place on 26 and 27 October 2016 in the University Library in Bratislava. It was organized by Department of LIS, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava; professional guarantor was prof. Jela Steinerová. The programme was divided onto two sections: the methodological doctoral students section and the section of main conference lectures.

Share:
Issue content