ProArc– open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů/ProArc – Open Source Solutions for Digital Documents Production and Archiving

Digital contentdigital content

Produkční a archivační systém ProArc je volně dostupný nástroj na výrobu a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům. Systém ProArc je možné rozšířit o volitelnou komponentu pro sledování průběhu digitalizacem – RDflow. ProArc je založený na Fedora Commons repository, podporuje standardy Národní knihovny ČR pro digitalizaci a je kompatibilní se systémem Kramerius.


ProArc – Open Source Solutions for Digital Documents Production and Archiving

Production and archiving system ProArc is a freely available tool for producing and editing descriptive, technical and administrative metadata for digitized and born digital documents. ProArc system can be extended with optional component for monitoring the progress of digitization – RDflow. ProArc is based on Fedora Commons repository, promotes digitalization standards of the National Library of the Czech Republic and it is compatible with Kramerius system

Share: