Informačná gramotnosť a sociálna inklúzia: ECIL 2016/Information Literacy and Social Inclusion: ECIL 2016

Eventsinformation literacyConferences, seminars, trainings, eventsevents

Európska konferencia o informačnej gramotnosti sa tento rok konala 10. 10. – 13. 10. 2016 v Prahe. Ako každý rok, aj teraz predstavila hlavné trendy v oblasti teórie, praxe aj výskumu informačnej gramotnosti. Špecifickým tematickým zameraním tohto ročníka bola najmä orientácia na širšie tematické presahy informačnej gramotnosti – smerom k médiám, sociológii aj komunikácii.


Share: